• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

formule resolutieen wat is een goede resolutie?

r = 0.5lamda/NAlamda = golflengte lichthoe kleiner de afstand, hoe "hoger de resolutie", hoe beter

helderveldkleuringen

1. positief-kleuringen


2. negatief-kleuringen


3. differentiele kleuringen

positief-kleuringen helderveldmicroscopie

positief geladen organische kleurstoffen binden = kleuren negatief geladen celmateriaalvoorbeelden kleurstof: methyleenblauw, kristalviolet, safraninevoorbeelden celmateriaal: celoppervlak, nucleinezuren, zure polysaccharides

procedure positief-kleuringen helderveldmicroscopie

1. kultuur dun op objectglas uitstrijken


2. drogen aan de lucht


3. fixeren met hitte (door de vlam)


4. kleuring overheen, spoelen, laten drogen


5. bekijken onder microscoop

negatief-kleuringen helderveldmicroscopie

tegendeel van positief-kleuringen

differentiele kleuring helderveld microscopie

kleuringen die verschillende soorten cellen verschillend kleuren, belangrijk:Gram-kleuring


bacterien kunnen in 2 groepen ingedeeld worden op basis van eigenschappen celwand:


1. Gram-positief


2. Gram-negatief

Gram positieve celwand+ voorbeeld

- binnen celmembraan


- buiten dikke peptidoglycaanlaag = mureinvoorbeeld: S.aureus

Gram negatieve celwand+ voorbeeld


- binnen celmembraan


- dan dunne peptidoglycaanlaag,


omringd van periplasma


- buiten tweede membraan


(lipopolysaccharoides en protein)voorbeeld: E.coli

Gramkleuring procedure

1. bacteriencultuur dun op dekglaasje uitsmeren


2. aan de lucht laten drogen


3. hitte-fixatie door vlam bunsenbrander


4. kristalviolet kleuring 1 min, afspoelen met H2O


5. iodiumoplossing toevoegen


6. ontkleuren met alcohol 20 sec, afspoelen H2O


7. tegenkleuren met fuchsine, afspoelen H2O


8. onder LM 1000x met immersieolie bekijken

Hoe reageren de bacterien op de Gram-kleuring?


(stappen procedure)

begin: alle cellen kleurloos


Kristalviolet: alle cellen paars/blauw


Iodiumoplossing: nog steeds paars/blauw


Alkohol: Gram + paars/blau en Gram- kleurloos


Fuchsine: Gram + paars/blauw en Gram- rozevolgorde: K - I - A - F

twee vormen lichtmicroscopie die het contrast vehogen zonder kleuring/fixatie

donkerveld en fase-contrast microscopie

principe fase-contrast microscopie

- cellen verlangzamen het licht dat door ze heen gaat anders dan hun omgeving. licht dat door een cel heen gaat verschilt in fase t.o.v. het licht dat door de omgevende vloeistof gaat.


- een fasering versterkt dit verschil in fase --> versterkt contrast.


- voor structuren/cellen die qua dichtheid weinig verschillen i.v.m. hun omgeving, alternatief tot kleuringen

principe donkerveld microscopie

licht komt alleen van de zij


--> alleen licht dat teruggekaatst word door speciemen is te zienresultaat: licht speciemen op donker achtergrond (in tegenstelling tot helderveld donker speciemen op licht achtergrond)


- beste resolutie van helder/fase/donker LM

kleurspectrum

paars - blauw - groen - geel - oranje - rood400 430 480 550 580 640


- 430 - 480 -550 - 580 - 640 - 700blauw kortgolvig, rood langgolvig

principe fluorescentie lichtmicroscopie+ voorbeeld kleurstof

structuren zijn autofluorescent of worden aangetoond met fluorescerende kleuringenexcitatie --> preparaat --> emissievoorbeeld kleurstof: DAPI (blauw, bindt aan DNA)

principle electronenmicroscopie in vergelijking met lichtmicroscopie

- electronen i.p.v. fotonen


- electromagneet i.p.v. lens


- vacuum, camera


- fotos: zwart-wit

waarom is de resolutie hoger bij EM dan bij LM

electronen hebben een kortere golflengte


--> formule resolutie

nadeel EM

speciemen moet in schijfjes gesneden worden omdat electronen niet door een hele cel heen kunnen


--> dure procedure


--> celdood/ artefacten

TEM procedure

preparaat (cellen)


1. chemisch fixeren met b.v. formaldehyde


2. dehydreren met b.v. ethanol


3. inbedden in plastic b.v. epon


4. snijden microtoom 60 nm


5. --> TEMstains can higher the contrast

resolutie TEM

0.2 nm

principe SEM

- bekijken oppervlaktestructuur


- specimen gecoat met zwaar metaal b.v. goud


- electronen worden teruggekaatst door goud en opgevangen door een detector


- bekijken groot specimen mogelijk


- goede depth of field


resolutie SEM

5 nm

electronmicrograaf

= foto uit electronenmicroscoop

principe 3D electronenmicroscopie

1. preparaat gefixeerd, gedehydreerd, ingebed in plastic


2. hoger voltage + dikkere coupes dan TEM (300 nm)


3. electron micrographs van verschillende hoeken genomen


4. alle micrographs samen geven 3D beeld = tomogram


5. op verschillende segementen van het tomogram kun je structuren natekenen


6. --> 3D model