• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvem har den bedste kondition når man er


16 - 20 år? Drenge eller piger?

Det er drengene. Mange unge holder op med at motionere i teenage-alderen.

Det er drengene. Mange unge holder op med at motionere i teenage-alderen.

Hvor mange muskler har kroppen?

Kroppen har 450 muskler.

Kroppen har 450 muskler.

Hvor mange muskelceller består ens biceps af?

En biceps består af ca. en million muskelceller.

En biceps består af ca. en million muskelceller.

hvad bruger man ATP til?

Ens celle bruger ATP som energistof til forskellige opgaver. ATP forbruges f.eks. af ens hjerneceller.

Ens celle bruger ATP som energistof til forskellige opgaver. ATP forbruges f.eks. af ens hjerneceller.

Hvad er formlen for respiration?

Formlen for respiration er:
C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6 H2O + Energi

Formlen for respiration er:


C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6 H2O + Energi

Hvad er blodkredsløbets fire hovedkomponenter?

Blodets fire hovedkomponenter er: Lungerne, hjertet, blodet og blodkarnettet.

Blodets fire hovedkomponenter er: Lungerne, hjertet, blodet og blodkarnettet.

Hvad hedder den kendte disney-figur Mulans far?

Den kendte disney-figur Mulans far hedder Fa Zhou.

Den kendte disney-figur Mulans far hedder Fa Zhou.

Hvilken side af hjertet pumper blodet ud i kroppen?

Højre hjertehalvdel pumper blodet ud i kroppen.

Højre hjertehalvdel pumper blodet ud i kroppen.

Hvad er alveoler?

Alveoler er lungevævets små hulrum. Det samlede overflade areal svarer til en tennisbane.

Alveoler er lungevævets små hulrum. Det samlede overflade areal svarer til en tennisbane.

Hvor mange alveoler består ens lunger af?

Ens lunger består af ca. 300 millioner alveoler.

Ens lunger består af ca. 300 millioner alveoler.

Hvad hedder blodkredsløbets mindste kar?

Blodkredsløbets mindre kar hedder kapillærer.

Blodkredsløbets mindre kar hedder kapillærer.

Hvad er diffusion?

Diffusion er transporten af ilt fra alveole til lungekapillær.

Diffusion er transporten af ilt fra alveole til lungekapillær.

Hvad hedder den store hovedpulsåre?

Den store hovedpulsåre hedder aorta.

Den store hovedpulsåre hedder aorta.

Hvor gammel er Eskild?

Eskild er hele 24 år.

Eskild er hele 24 år.

Hvad hjælper veneklapper?

Veneklapper hjælper venepumpen, så blodet ikke løber nedad i benene. Mange soldater er besvimet pga. alt deres blod kom ned til benene.

Veneklapper hjælper venepumpen, så blodet ikke løber nedad i benene. Mange soldater er besvimet pga. alt deres blod kom ned til benene.

Osmose:


Hvis der er mest salt i venstre side, hvilken side vil vandet så søge hen til?

Hvis der er mest salt i venstre side, så vil vandet søge hen i venstre side pga. saltet blokerer for vandet på venstre side.

Hvis der er mest salt i venstre side, så vil vandet søge hen i venstre side pga. saltet blokerer for vandet på venstre side.

Hvordan kommer sukker ind i cellerne?

Sukker kommer ind i cellerne via. aktiv transport.

Sukker kommer ind i cellerne via. aktiv transport.

Hvor meget kuldioxid udånder et menneske i løbet af et år?

Et menneske udånder mere end 150 kg kuldioxid om året.

Et menneske udånder mere end 150 kg kuldioxid om året.

Hvor mange stykker pizza spiser de i sekundet i USA?

I USA bliver der spist ca. 350 stykker pizza i sekundet.

I USA bliver der spist ca. 350 stykker pizza i sekundet.

Hvad er det mest populære pizzafyld i Japan?

Det mest populære pizzafyld i Japan er blæksprutte.

Det mest populære pizzafyld i Japan er blæksprutte.