• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. Potentialul Nernst de echilibru:


A. are o valoare foarte apropiata de potentialul membranar de repaus pentru toate speciile ionice permeante


B. este acea diferenta de potential electric dintre fetele membranei care ar asigura starea de echilibru electrochimic pentru o specie ionica ce poate traversa membrana


C. corespunzator ionilor de K are o valoare apropiata de potentialul membranar de repaus


D. reprezinta diferenta de potential electric dintre fetele membranei aparuta ca rezultat al aplicarii unui stimul destructiv


E. are valoarea de -90 mV in cazul celulei nervoase aflate la repaus celular

BC

2. In starea sa de repaus, un neuron:


A. are potentialul membranar in jur de -70mV


B. are potentialul membranar constant, deoarece toate canalele ionice din membrana sa sunt inchise


C. scoate cu consum energetic ioni de Na din celula si introduce in schimb ioni de K


D. permite un influx masiv de ioni de Na prin canalele ionice voltaj-dependente


E. prezinta concentratii ionice net diferite in vecinatatea fetelor membranei sale

ACE

3. Sa se precizeze care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte:


A. Cel mai des utilizati in cercetarile experimentale sunt stimulii mecanici, deoarece pot fi dozati cu precizie, iar efectul produs de acestia poate fi masurat usor


B. Stimulii sunt factori fizici externi care declanseaza hiperpolarizarea membranei celulare, indiferent de intensitatea lor


C. Stimulii subliminari au intensitatea inferioara pragului de excitabilitate al celulei


D. Un stimul liminar declanseaza un raspuns nespecific la nivelul membranei celulei excitate


E. Aplicarea unui stimul supraliminar determina pozitivarea fetei membranare interne

CE

4. Potentialul de actiune:


A. include un potential de varf, in cursul caruia membrana se depolarizeaza datorita deschiderii canalelor de K


B. se propaga nedecremental, cu scaderea exponentiala a amplitudinii sale


C. include o etapa in cursul caruia membrana sufera o hiperpolarizare


D. este declansat de un stimul liminar sau supraliminar


E. este precedat de un prepotential, care se datoreaza deschiderii canalelor de Cl voltaj-dependente

CD

5. *Potentialul local se propaga de-a lungul membranei neuronale:


A. cu cresterea exponentiala a amplitudinii sale


B. cu reducerea rapida a depolarizarii membranare aferente


C. saltatoriu, indiferent daca axonul este mielinizat sau nemielinizat


D. pe distante mari, fara pierderi


E. nedecremental

B

6. Ce se poate afirma despre concentratiile extra si intracelulare ale diferitelor specii ionice in stare de repaus celular?


A. ionii de K sunt localizati cu precadere in mediul intracelular


B. ionii de Cl au concentratia intracelulara mai ridicata decat cei de K


C. ionii de Cl au concentratii mai scazute in citoplasma decat in mediul extracelular


D. in mediul extracelular, ionii de Na au concentratia de ordinul 10^(-6) mol/L


E. ionii de Ca se gasesc in concentratii foarte mici in citoplasma

ACE

7. *Cum este permeabilitatea ionica membranara a celulei nervoase in starea sa de repaus?


A. mare pentru ionii de Cl


B. foarte mare pentru ionii de Na


C. foarte mica pentru ionii K


D. identica pentru toate speciile ionice


E. nu poate fi estimata deoarece depinde de diametrul celular

A

8. Pe perioada fazei descendente a potentialului de actiune membrana neuronala:


A. prezinta o excitabilitate crescuta


B. este puternic permeabila pentru ionii de K


C. sufera o accentuata depolarizare


D. se hiperpolarizeaza


E. prezinta permeabilitate foarte scazuta pentru ionii de Na

BE