• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
average
gemiddeld
boarding school
kostschool
by heart
uit het hoofd
cheat sheet
spiekbriefje
compulsory
verplicht
delighted
erg blij
dictionary
woordenboek
exception
uitzondering
to expel
schorsen; van school sturen
to get away with
wegkomen met
graduation
diploma-uitreiking
insufficient
onvoldoende
lecture
preek; lezing
opportunity
kans
principal
schoolhoofd; rector
progress
vooruitgang
responsibility
verantwoordelijkheid
to revise for
herhalen, studeren
science
natuurkunde en scheikunde
social studies
maatschappijleer
tuition
schoolgeld
to turn a blind eye
een oogje dichtknijpen
bacteria
bacterie
to be pregnant
zwanger zijn
to bother
hinderen, last geven
chemist
apotheek
crutches
krukken
to cure
genezen
drug
medicijn
examination
onderzoek
habit
gewoonte
hygienic
hygiënisch
to increase
verhogen, toenemen
to itch
jeuken
to recover
herstellen
sigh
zucht
treatment
behandeling
chemicals
chemicaliën
conditions
omstandigheden
consumer
consument
to dye
verven
entrepreneur
ondernemer
fabric
stof
globally
wereldwijd
goods
goederen
harmful
schadelijk
labour
arbeid
logistics
logistiek
to maintain
onderhouden
manufacturer
fabrikant
merchandise
handelswaar
packaging
verpakking
revolution
revolutie
shift
dienst, werktijd
to stock
bevoorraden; vullen
supply
voorraad
to take advantage of
profiteren van
toxic
giftig
to treat
behandelen
warehouse
magazijn
to adorn
versieren
curious
nieuwsgierig
darkness
duisternis
faith
geloof
garland
bloemenkrans
holy
heilig
to honour
eren
to illuminate
verlichten
miracle
wonder
to strengthen
versterken
thorough
grondig
wisdom
wijsheid
to worship
aanbidden