• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to be relieved
opgelucht zijn
blizzard
sneeuwstorm
to bury
begraven
cause
oorzaak
to collapse
instorten
courage
moed
to devastate
verwoesten
earthquake
aardbeving
emergency kit
noodpakket
hurricane
orkaan
in spite of
ondanks
massive
enorm
to melt
smelten
necessary
nodig
rapidly
razendsnel
reliable
betrouwbaar
scientist
wetenschapper
shoreline
kustlijn
soaked
doorweekt
supply
voorraad
to take refuge
toevlucht zoeken
to threaten
bedreigen
unexpected
onverwachts
to chew
kauwen
coconut
kokosnoot
delicacy
delicatesse
filling
vulling
stuffed
gevuld
grapes
druiven
gravy
jus
oil
olie
peas
erwten
to peel
schillen
request
verzoek
runny
vloeibaar
to steam
stomen
tip
fooi
yolk
dooier
acoustic
akoestisch
amplified
versterkt
around the world
over de hele wereld
boundary
grens
charming
charmant
chord
akkoord
chorus
refrein
to collaborate
samenwerken
crowd
menigte
eventually
uiteindelijk
to figure out
uitzoeken
ground-breaking
baanbrekend
highlight
hoogtepunt
percussion
slagwerk
pitch
toonhoogte
to record
opnemen
record label
platenmaatschappij
to showcase
tentoonstellen
to sing along
meezingen
string
snaar
thrilling
aangrijpend
to tune
(een muziekinstrument) stemmen
undoubtedly
ongetwijfeld
to adore
dol zijn op
to be ashamed of
zich schamen voor
behaviour
gedrag
to change your mind
van gedachten veranderen
concerned
bezorgd
disgusting
walgelijk
to have in common
gemeen hebben
heartbreaking
hartverscheurend
horrific
afgrijselijk
to notice
opmerken
pleased
tevreden
to scream
gillen