• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoeveel is de huur per week?
How much is the weekly rent?
We hebben een budget van 450 pond voor één week.
We’ve got a budget of 450 pounds for one week.
Hebt u een voorkeur voor een kamer of een vakantiehuisje?
Would you prefer to rent a room or a holiday home?
Is het beschikbaar van 22 tot 29 juli?
Is it available from the 22nd to the 29th of July?
Jullie huisje zal gereed zijn om 3 uur ’s middags.
Your house will be ready for you at 3 p.m.
Ik ben bang dat het al bezet is op de 22e. En als u de vakantie op de 23e begint?
I’m afraid it’s booked on the 22nd. How about starting your holiday on the 23rd?
Het is een wandeling van 15 minuten van het treinstation naar de entree van het park.
It’s a 15-minute walk from the train station to the park entrance.
We zouden liever op een plek verblijven met wat meer luxe.
We would rather stay somewhere more luxurious.
Ik heb meer interesse in een blokhut, omdat die meer afgezonderd is dan een appartement.
I’m more interested in a cabin, as it’s more private than an apartment.
Ik zoek met drie vrienden een vakantiehuisje in juli.
Three friends and I are looking for a holiday home in July.