• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aantekeningen maken
to take notes
afwezig
absent
beurt
turn
cijfer
mark
zich concentreren op
to focus on
etui
pencil case
examen
exam
handschrift
handwriting
inleveren
to hand in
leerling
pupil
leren; onderwijzen
to teach
leuk vinden
to be into
liniaal
ruler
lui
lazy
oplossen
to solve
spieken
to cheat
taak
task
tellen
to count
verbeteren
to correct
zakken (voor); ergens niet in slagen;
to fail
diarree
diarrhoea
flauwvallen
to faint
huisarts
GP
injectie
injection
krabben
to scratch
opgenomen worden (in het ziekenhuis)
to be admitted to (hospital)
pil
pill
rusten
to rest
(het) rustig aan doen
to take it easy
spierpijn
muscle ache
therapie
therapy
uitgedroogd
dehydrated
uitslag
a rash
zeeziek
seasick
zonnesteek
sunstroke
zwak
weak
afdeling
department
arbeider
worker
baas
boss
bedienen
to operate
bedrijf
company
behandelen
to treat
eerlijk; redelijk
fair
fabriek
factory
gezondheid
health
industrie
industry
inspecteren
to inspect
loon
wage
milieu
environment
proces
process
produceren
to produce
toepassen
to apply
vrijwilliger
volunteer
aansteken
to light
accepteren
to accept
ceremonie
ceremony
eer
honour
geboorte
birth
herdenken
to remember
kaars
candle
kerk
church
moskee
mosque
religie
religion
ritueel
ritual
spiritueel
spiritual