• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to be involved
betrokken zijn
to demand
eisen
election
verkiezing
fact
feit
government
regering
issue
probleem
to join
meedoen
to make a difference
het verschil maken; voor verandering zorgen
to matter
ertoe doen
member
lid
president
voorzitter
proposal
voorstel
to represent
vertegenwoordigen
research
onderzoek
society
samenleving
taxes
belasting(en)
beverages
dranken
cashier
caissière
emergency exit
nooduitgang
to haggle
afdingen
local
plaatselijk; uit de omgeving
off
bedorven
package
verpakking
polite
beleefd
to pop in
even binnen lopen
to queue
in de rij staan
scales
weegschaal
trolley
winkelwagen
vendor
verkoper
agriculture
landbouw
barbed wire
prikkeldraad
barn
schuur
to breed
fokken
crops
gewassen
dawn
zonsopgang
fence
hek
handy
handig
to harvest
oogsten
to herd
hoeden
isolated
afgezonderd
to operate
bedienen
to pick
plukken
volunteer
vrijwilliger
wheat
tarwe
to be grounded
huisarrest hebben
board game
bordspel
to entertain
vermaken
gig
optreden
to have a good time
plezier hebben
leisure
vrije tijd
play
toneelstuk
to recommend
aanbevelen
to skip
overslaan
to stay in
binnen blijven