• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to attack
aanvallen
(big) game
(groot) wild
captivity
gevangenschap
endangered species
bedreigde diersoort
exhilarating
opwekkend; spannend
extinction
uitsterving
to go extinct
uitsterven
habitat
habitat; leefomgeving
mammal
zoogdier
massive
enorm
poacher
stroper
predator
roofdier
preservation
behoud
prey
prooi
to scare away
wegjagen
the bush
kreupelbos; de wildernis
to threaten
(be)dreigen
tracks
(voet)sporen
trophy
trofee
tusk
slagtand
booth
kraampje
to break down
kapotgaan
candy floss (UK); cotton candy (US)
suikerspin
decoration
versiering
to expect
verwachten
fairground
kermisterrein
float
praalwagen
fortune teller
waarzegger; waarzegster
grandstand
tribune
procession
processie; optocht
raffle
loterij, tombola
thrill
sensatie
to avoid
vermijden
beam
balk
DIY (do it yourself)
klussen; doe-het-zelf
dust mask
stofmasker
fire extinguisher
brandblusser
heavy-duty
sterk; krachtig
to invent
uitvinden
outline
omtrek
protective gear
beschermende kleding
to put together
in elkaar zetten
to remove
verwijderen
rotary tool
rotatiegereedschap
safety goggles
veiligheidsbril
(spirit) level
waterpas
spray paint
spuitverf
to stick out
uitsteken
supplies
benodigdheden
toxic
giftig
to trace
volgen; overtrekken
utility knife
stanleymes
(to be found) guilty
schuldig (bevonden worden)
to commit (a crime)
(een misdaad) plegen
innocent
onschuldig
to investigate
onderzoeken
judge
rechter
to keep an eye on something
iets in het oog houden
offence
overtreding
sentence
vonnis; straf
to suspect
verdenken
victim
slachtoffer
violence
geweld
witness
getuige