• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aanvallen
to attack
achtergrond
background
beschermen
to protect
besluit
decision
botsen; onenigheid hebben
to clash
democratie
democracy
duren
to last
geweld
violence
het oneens zijn
to disagree
partij
party
politicus
politician
politiek
politics
premier
prime minister
regering
government
stemmen
to vote
vrede
peace
waarheid
truth
wet
law
zich aansluiten bij
to join
(afdeling) melkproducten
dairy (section)
benodigdheden
supplies
gang(pad)
aisle
kassa
checkout; cash register
kassamedewerker
cashier
klant
customer
korting
discount
lenen
to borrow
oplossing
solution
schap; plank
shelf
slagerij
butcher's shop
toonbank
counter
verpakking
packaging
verspillen
to waste
wegen
to weigh
winkelkarretje
shopping cart
winkelmandje
shopping basket
aanbieden
to offer
afgedragen
worn out
bewust
conscious
dragen
to wear
gelukkig
fortunately
katoen
cotton
naveltruitje
crop top
oneerlijk
unfair
ontwerper
designer
regenjas
raincoat
rits
zip (UK); zipper (US)
skinny jeans
skinnies; skinny jeans
trainingspak
tracksuit
trots
proud
tuniek
tunic top
verminderen; verkleinen
to reduce
vest
cardigan
aandoenlijk
touching
cadeautje
gift; present
diploma-uitreiking
graduation
formeel kleden; verkleden
to dress up
gewoonte; gebruik
custom
inpakken
to wrap
jubileum
anniversary
nationale feestdag
public holiday
Pasen
Easter
plaatsvinden
to take place
uitnodigen
to invite
uitnodiging
invitation
verzamelen
to gather
vieren
to celebrate
vrije dag
day off
zich generen (schamen)
to be embarrassed