• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
block
blok
circular
cirkelvormig
construction
bouw; gebouw
depth
diepte
dot
stip
feature
kenmerk
impressive
indrukwekkend
of its kind
in zijn soort
pattern
patroon
rectangular
rechthoekig
spot
vlek; plek
stripe
streep
triangular
driehoekig
underground
ondergronds
to weigh
wegen
weight
gewicht
width
breedte
bend
bocht
in the distance
in de verte
interchange
knooppunt
itinerary
reisschema
landmark
herkenningspunt
passer-by
voorbijganger
pedestrian
voetganger
to recognise
herkennen
shortcut
sluiproute
speed
snelheid
traffic queue (UK)
file
traffic jam (US)
file
vehicle
voertuig
baking (parchment) paper
bakpapier
baking tin (UK); baking pan (US)
bakvorm
to beat
kloppen
broth; stock
bouillon
bun
bolletje
to burn
aanbranden; verbranden
to chop
hakken
to deep-fry
frituren
delight
genot
to drain
afgieten
to grate
raspen
instead of
in plaats van
leek
prei
loaf
(een heel) brood
measuring cup
maatbeker
method
bereiding
microwave
magnetron
to peel
schillen
quality
kwaliteits-
to season
op smaak brengen
admission
toegang
amusing
vermakelijk
to attend
bijwonen
leisure
vrije tijd
line-up
muziekprogramma
memorable
gedenkwaardig
outing
uitje
pastime
tijdverdrijf
to sign up for (something)
zich inschrijven voor (iets)
to take time off
vrij nemen
to take up (something)
een hobby oppakken
worthwhile
de moeite waard