• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hallo?
Hello?
Hallo, met …
Hi, it's …
Is … er?
Is … there, please?
Ik zou graag met … spreken.
I would like to speak to …
Hoe kom ik bij jouw huis?
How do I get to your house?
Pardon. Kunt u mij alstublieft vertellen waar nummer acht is?
Excuse me, please. Could you tell me where number eight is?
Kun je me vertellen waar het toilet is?
Could you tell me where the toilet is please?
Waar is de keuken?
Where is the kitchen?
Neem de tweede straat links.
Take the second street on your left.
Sla rechtsaf bij de rotonde.
Turn right at the roundabout.
Loop rechtdoor totdat je het park ziet.
Walk straight on until you see the park.
Je komt langs een flat.
You will pass an apartment building.
Er is een bushalte aan de overkant van de weg.
There is a bus stop on the other side of the road.
Het is naast de woonkamer.
It’s next to the living room.
Mijn slaapkamer is aan het einde van de gang.
My bedroom is down the hallway.
De badkamer is de tweede deur aan de rechterkant.
The bathroom is the second door on the right.
Hoe ziet je huis eruit?
What does your house look like?
Mijn huis ziet er best oud uit.
My house looks quite old.
Het is het moderne gebouw op de hoek.
It’s the modern building on the corner.
Onze voordeur is groen.
Our front door is green.
Er staat een bureau tegen de linkermuur.
There is a desk against the left wall.
De tafel staat in het midden van de kamer.
The table is in the middle of the room.
Mijn bed staat in de hoek.
My bed is in the corner.
Er is een zwembad in de tuin.
There is a swimming pool in the garden.
Heb je een leuke vakantie gehad?
Did you enjoy your holiday?
Waar ben je vorig jaar op vakantie geweest?
Where did you go on holiday last year?
Hoe reisde je?
How did you travel?
Met wie reisde je?
Who did you travel with?
Wanneer ben je gegaan?
When did you go?
Wat was je favoriete onderdeel van de vakantie?
What was your favourite part of the holiday?
Ik vond het geweldig.
I had a great time.
Ik vond het niet echt leuk.
I didn’t really enjoy it.
We zijn naar Nieuw-Zeeland geweest.
We went to New Zealand.
We zijn met de bus gegaan.
We went by bus.
We zijn met de auto gegaan.
We went by car.
We zijn met het vliegtuig gegaan.
We went by plane.
Ik reisde met mijn beste vriend.
I travelled with my best friend.
Ik ben in augustus gegaan.
I went in August.
Mijn favoriete onderdeel was het kamperen in de wildernis.
My favourite part was when we camped outdoors in the wild.