• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hallo! Hoe gaat het?
Hi! How are you?
Goedemorgen.
Good morning.
Goedemiddag.
Good afternoon.
Goedenavond.
Good evening.
Het gaat goed. Ik heb een nieuwe telefoon.
I'm great. I have a new phone.
Het gaat niet zo goed. Mijn fiets is kapot.
I'm not so great. My bike is broken.
Ik zie je later!
See you later!
Doei!
Goodbye / Bye!
Dat is fantastisch!
That’s fantastic!
Wauw, dat klinkt spannend!
Wow, that sounds exciting!
Ik kan het niet geloven.
I don't believe it.
Echt?
Really?
Ik ben blij om dat te horen.
I'm glad to hear that.
Het spijt me om dat te horen.
I'm sorry to hear that.
Mijn naam is James.
My name is James.
Ik ben 13 jaar.
I am 13 years old.
Dit is mijn zus.
This is my sister.
Ik wil dat je mijn broer Robert ontmoet.
I want you to meet my brother, Robert.
Ik woon bij mijn ouders.
I live with my parents.
Leuk je te leren kennen!
Nice to meet you!
Ik luister graag naar muziek.
I like listening to music.
Ik hou van voetballen.
I love to play football.
Ik ben gek op mijn hond.
I am very fond of my dog.
Mijn favoriete film is Star Wars.
My favourite film is Star Wars.
Ik vind dat helemaal niet leuk.
I don’t like that at all.
Ik ben geen fan van spaghetti.
I’m not a fan of spaghetti.
Ik haat spinazie.
I hate spinach.
Ik kom uit Nederland.
I am from the Netherlands.
Ik woon in Breda.
I live in Breda.
Mijn favoriete land is Australië.
Australia is my favourite country.
Wij zijn gek op Spanje.
We are crazy about Spain.
Ik ben geïnteresseerd in andere culturen.
I am interested in other cultures.
Ik vind dansen echt leuk.
I am really into dancing.
Ik ben allergisch voor noten.
I am allergic to nuts.