• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is je adres?
What’s your address?
Kun je me vertellen hoe ik bij je huis kom?
Can you tell me how to get to your house?
Hoe kom ik in de slaapkamer?
How do I get to the bedroom?
Mag ik gebruikmaken van de wc? Waar is de wc?
Can I use your bathroom / loo, please? Where is it?
Neem de tweede afslag op de rotonde.
Take the second exit on the roundabout.
Steek de brug over en sla rechtsaf.
Cross the bridge and turn right.
Ga linksaf bij de kruising.
Go left at the crossing.
Ga ongeveer een mijl rechtdoor.
Continue straight ahead for about a mile.
Het is aan het eind van de gang links.
It’s down the hallway to your left.
Loop door de keuken naar het woongedeelte.
Walk through the kitchen into the living area.
Het is boven aan je rechterhand.
It’s up the stairs to your right.
Het is deze kant op.
It’s this way.
Het is die kant op.
It’s that way.
Wil je iets te drinken?
Would you like something to drink?
Kan ik je iets te eten aanbieden?
Can I get you something to eat?
Kan ik je iets aanbieden?
Can I get you anything?
Heb je zin in een stuk cake?
How about some cake?
Nee, bedankt, ik heb geen honger.
No, thanks, I’m not hungry.
Nee, bedankt, ik heb geen dorst.
No, thanks, I’m not thirsty.
Ik zou graag een glas water willen.
I’d like a glass of water, please.
Niet voor mij, bedankt.
Not for me, thanks.
Ja, graag.
Yes, please.
Ik laat het je zo snel mogelijk weten.
I’ll let you know ASAP.
Ter info: onze vlucht duurt 12 uur.
FYI: our flight takes 12 hrs.
Onze verwachte aankomsttijd is zaterdag om 14.00 uur.
Our ETA is 2 p.m. on Sat.
Trouwens, mijn batterij is bijna leeg.
Btw, my battery is almost dead.
Zeg alsjeblieft tegen je broer dat hij zijn ID-kaart mee moet nemen.
Please tell your brother to pack his ID.
Neem winterkleding mee, bijvoorbeeld een warme jas en truien.
Pack winter clothes, e.g. a warm coat and sweaters.