• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoe voel je je?
How do you feel?
Ik voel me niet zo goed.
I don't feel very well.
Ik ben zo enthousiast!
I'm so excited!
Is alles in orde?
Is everything all right with you?
Nee, dat is het niet.
No, it's not.
Het gaat prima, dank je.
I’m fine, thank you.
Wat is er aan de hand?
What's wrong?
Hij is alleen een beetje verlegen.
He's just a little shy.
Gaat het?
Are you okay?
Nee, ik maak me erg zorgen over deze auditie.
No, I’m really worried about this audition.
Kun je wat langzamer praten?
Can you speak more slowly, please?
Zou je dat kunnen herhalen, alsjeblieft?
Could you repeat that, please?
Pardon?
Pardon (me)?
Ik begrijp niet wat je zegt.
I don’t understand what you’re saying.
Sorry, dat verstond ik niet.
I’m sorry, I didn’t get that.
Wat is zij voor iemand?
What is she like?
Ze is altijd vrolijk en erg aardig.
She’s always happy and very nice.
Hij is vaak erg bezorgd.
He’s often quite worried.
Hij lijkt een beetje nerveus.
He seems a bit nervous.
Mijn broer is lui en humeurig.
My brother is lazy and moody.
Neem me niet kwalijk, iedereen.
Excuse me, everyone.
Mag ik uw / jullie aandacht, alstublieft?
May I have your attention, please?
Pardon, maar …
Pardon me, but …
Stoor ik?
Am I interrupting?
Beste …,
Dear …,
Hoi …, / Hallo …,
Hi …, / Hello …,
Liefs,
Love / Yours
Al het beste,
All the best,
Groeten,
Regards,
Tot ziens,
See you,
Ik hoop dat het goed met je gaat.
I hope you are well.
Fijne verjaardag en nog vele jaren!
Happy birthday (and many happy returns)!
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Ik hoop dat je een fijne dag hebt!
I hope you have a great day!
Gefeliciteerd met je succes!
Congratulations!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Happy birthday!
Ik kijk ernaar uit om je weer te zien.
Looking forward to seeing you again.
Ik hoop snel van je te horen.
I hope to hear from you soon.
Veel plezier!
Have fun!