Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Title
Describe people

Ünvan
İnsanları tasvir etmek/ betimlemek

EXCELLENT
Famous
Fantastic - Great

Harika
Ünlü
şahane- harika- olağanüstü

Handsome
New
Beautiful
Terrific
Wonderful

Yakışıklı
Yeni
Güzel
Şahane Mükemmel
Olağanüstü

First Name, given name
Last name, surname , family name
Nick name

ad/ isim
soyad
Lakap

In my language, my name means..

kendi dilimde , ismim .... anlamına gelir/taşır.

Occupation

İş , meslek

Hometown : I am from ..
I am originally from ..
I come from ...My hometown is ..

Doğduğu yer : .... danım( memleket)
Aslen olarak .....şuralıyım.... den olmak/ doğmak
Doğduğum yer...

Nationality : what nationality are you?
What is your nationality ?
Birth place : what is your birth place?


Millet/ uyruk: Hangi millettensiniz?
Uyruğunuz nedir?
Doğum yeri : Doğum yeriniz ?

Age : how old are you?Phone number : What is your phone number?

Yaş: Kaç yaşındasınız?
Telefon numarası : Telefon numaranız nedir?

Address: Where do you stay ?
Where do you live?
Email address : What is your email address?

Adres : Nerede kalıyorsunuz?
Nerede yaşıyorsunuz?
E-posta adresi: e- posta adresiniz nedir?

Business
Mind your business!
we are in business !

İş
Kendi işine bak! seni ilgilendirmez!
İşe başlamak iş üstünde olmak

I'd like you to meet XXThis is XXI'd like to introduce you to XX
Let's say hello

....... ile tanışmanızı isterim.
....... dir.
...... ile tanıştırayım, takdim edeyim.
Hadi bir 'merhaba' diyelim / Gel bir selam verelimYou look familiar ,
have we met before ?-----------------
In fact , I don't think so ! (negative)Oh yeah ! I remember .. you are right (positive)

Tanıdık gibisiniz, Yüzünüz çok tanıdık geliyor , size aşina gibiyim. Daha önce karşılaşmış mıydık?


--------------------------------


Aslını sorarsanız/Doğrusu , Doğruyu söylemek gerekirse ,Sanmıyorum.
Ah evet, hatırlıyorum..Haklısınız.

Great to meet you*
Nice to meet you*
How nice to meet you*
Good to meet you *
Pleasure to meet you*
it' a pleasure! my Pleasure
----------------
Same here !
Nice to meet you too
Likewise!

*Tanıştığımıza memnun oldum /Sizi tanıdığıma memnun oldum /Sizinle tanışmak ne güzel

Rica ederim!', 'Benim için bir zevkti!', 'Her zaman!', 'Bir şey değil!


-----------------------------------


Al benden de o kadar!', 'Benim için de aynı!', 'Söyledikleri tıpa tıp doğru!', 'Söylediklerine tamamen katılıyorum!'


Ben de tanıştığıma memnun oldum.


Aynı şekilde! olduğu gibiMy name is XXBut everyone calls me XX
But you can call me XX
But just call me XX
Please call me XX

Adım....dır./İsmim....Ama herkes bana.... der.


Sende bana..... diyebilirsin


Fakat sadece.... de


Lütfen bana ... deFor real ?
-----------
You bet !

Gerçekten mi?


---------


Elbette , ne zannettiniz

could you repeat that please?
how do you spell that please?

Lütfen tekrarlayabilir misiniz?
Heceleye bilir misiniz acaba?

XX is originally from Turkey , but he is Canadian.
XX hometown is Istanbul in Turkey
XX was born in Istanbul Turkey, but now he lives in Montreal

Aslında / aslen Türkiye'den , ama Kanadalı.
Memleketim İstanbul Türkiyedir.
Türkiye de İstanbul da doğdu ama şimdi Montreal' de yaşıyor.

That's interesting
How interesting
That's not for meİlginç!
Ne kadar ilginç!
Bana göre değil

Iam sorry ,I am not from around here !
------------------------
Thanks , anyways
I am new in town

Kusura bakma ,Ben buralı değilim!


-----------------------------------


Olsun yine de teşekkürler
Kasabada / şehirde / ilçede yeniyim.

Are you free on XX ?how is your schedule on XX ?what are doing on XX?
------------------
Well .. nothing special
Well I think am busy

...... günü Müsait misin? / uygun musun / ( sokak dili : Boş musun? )
...... günü programın nasıl?
......... günü ne yapıyorsun?


--------------------------------


' eee, şey , özel hiç bir şey yok


hımm, sanırım meşgulüm / meşgul olduğumu sanıyorum

what's up?
How are you?How is it going?What's new?
____________
Nothing much !
Same old routine!
Here we go !


N'aber?
Nasılsın?
Nasıl gidiyor?
Ne var ne yok?


------------------------


çok bir şey yok
Aynı rutin/ aynı tas aynı hamam/ hep bildiğin gibi
Gene Başlıyoruz! ( sitem hüsran)

That's too much for me
That's little difficult for me

Bu benim için çok fazla

Benim için biraz zor

would you like to go?
How about going to XX ?
I am going to the concert, would you like to come along ?
--------------
It depends !
Maybe ! I am not sure.
Yeah sure , I would love to !
Well not really , but thanks for asking .

Gitmek ister misin?


..... gitmeye ne dersiniz?


Konsere gideceğim, eşlik etmek ister misin?Beraber gitmek ister misin?


--------------------------------


Belli olmaz/ değişir/ bakarız


Belki/ Olabilir , emin değilim


Evet kesinlikle isterim.


Aslında hayır, ama sorduğun için/ davetin için teşekkürler

what time is it ?
when is the party?

Saat kaç?

Parti ne zaman?

I'm XX fan
I am crazy about XX
I love xx so much !
I am into XX so much !

.....hayranıyımdır/ taraftarıyım dır.

...... i deli gibi severim/ tutkunuyum dur/ çılgına dönerim


..... 'e aşırı ilgiliyimdir / meraklıyımdır/ tutkunuyum dur/ aşırı meraklısıyım dır

That's my style !
That's my kind of XX
XX is my favorite
XX is what I love !

Bu benim tarzım/ işte bu tam benim tarzım


benim tarzım


.... favorimdir/ en sevdiğim şeydir


Sevdiği şey ... dirI would love to go, thank you for asking.(2)
I will be pleasure to go , thanks!

Gitmeyi ( çok ) isterim, sorduğun için teşekkürler

I would love to go , but i am busy .


I would love to go but it is past my bed time.
I would love to go but i have something to do.
I would love to go , but i am not really into it!


---------------
Too bad ! maybe some other time.
--------------
sure ! why not?

Gitmeyi isterim( isterdim) ama meşgulüm/ müsait değilim

Gitmeyi isterim( isterdim) ama uyku vaktim den geç .


Gitmeyi isterim( isterdim) ama yapmam gereken bir şey var


Gitmeyi isterim( isterdim) çok ta ilgimi çekmiyor/ merak etmiyorum


-------------------


çok kötü .. off kötü /tüh /eyvah/ neyse belki sonra


----------------------


Elbette neden olmasın

Excuse me , I am looking for XX
I don't care about xx
Between us .. the XX is YY.

Affedersiniz, ...... arıyorum?Umurumda değil!
AramızdaBox office


folk music


live music


art exhibit


lecture / talk


playBilet gişesi

halk müziği/ türkü


Canlı Müzik


sanat sergi


konuşma ders


oyunThe XX is over there , you cannot miss it!


on the right


on North street


turn left at the corner / at the light


across from the park


around the corner from the bank


between xx street and yy avenue


..... orada / ötede , kaçırmamalısınız

sağda


kuzey caddesinde


köşeden sola dönün


ışıklardan sola dönün


Parkın karşısında


Bankanın köşesinde


xx sokağı ile yy bulvarının arasında
down the street from the school


on the right side of the streetOkuldan sokağın aşağısına doğru


sokağın sağ tarafında

Husband- wife


parents


mother- father


grandfather- grandmother


uncle- aunt


cousin


in - laws


mother in- law / father in- law/


sister in -law/ brother in law


brother- sister


nephew- niece


children


son- daughter


They are happily-married couple

karı koca


ebeveyn


anne baba


dede - büyük anne


amca hala


kuzen


akraba


Kayın valide- Kayın peder


Baldız - Kayın birader


erkek kardeş kız kardeş


erkek yeğen- kız yeğen


çocuklar


oğlan evlat kız evlat


Mutlu evli bir çiftler

Do you have a boy friend (Girl friend)?
-----------
Well , not at the moment !
Well , yeah I'm dating someone.
in fact , no I don't.
Not really

Kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın var mı?

................


hımm, şu an yok


evet aslında biriyle görüşüyorum


hayır ( kız/ erkek) arkadaşım yok


yok hayır

Like father , like son !
Like father , like daughter!

Armut dibine düşer

she is no longer happy !
She does not feel happy anymore.
-------------
she is happy like a kid with new toy.Artık/ bundan böyle mutlu değil


Artık ( kendini) mutlu hissetmiyor


....................


Yeni bir oyuncağı olmuş çocuk gibi mutlu

Don't treat your grown son (daughter) like a baby!

Çocuk ( bebek muamelesi yapma

Chip in house expenses :


-Bills
-Maintenance
-Grocery

Evin giderlerine verilen para:

-Faturalar


- Bakım, onarım


- Bakkaliye( mutfak masrafı )We look alike ! You cannot tell us apart.
We wear similar clothes

Benziyoruz/ Aynıyız! Bizi ayırt edemezsinizaynı kıyafetleri giyeriz

XX and I are close friends.

ben ve .... yakın arkadaşızdır


XX and YY are cute couple.

... ve .... hoş / güzel/ cana yakın bir çiftler.

what a cute kid !
God bless !


what a beautiful (boy) (girl)!

Ne tatlı çocuk!

Tanrı korusun!


Ne güzel bir kız/ oğlan! çocuk!

step


stepfather


half-sister


adopted


twins


only child

üvey


üvey baba


üvey kız kardeş


evlatlık


ikizler


tek çocuk

single


engaged*


fiancé / fiancée*


married


separated


divorced


ex-husband


widowed

tek- bekar


nişanlı


evli


ayrılmış


boşanmış


eski koca


dul

Let's see how it goes!
It happens by accident
I have good news !
-----------------
I have bad news

Nasıl gidiyor bakalım/ nasıl olacağını görelim
kazara olur

İyi haberlerim var

---------------------


kötü haberlerim var

That's great !


Congrats


Kudos
I am glad to hear so
Good for you
How nice !
cool
Amazing news
that's wonderful

Bu harika!


Tebrikler!


Övgü , methiye saygı


Bunu duyduğuma sevindim


Aferin!


Ne hoş!


Güzel / iyi


Harika haber( ler)


Bu harika!On second thought , i will take XX pleaseSorry i changed my mind, i would like to order XX please.

tekrar düşündüm de , ... alacağım
affedersiniz, fikrimi değiştirdim, ..... den istiyorum lütfen.

Turkish appetizers are delicious
This is why
It makes sense
Shall we go dutch this time?

Türk Mezeleri/ atıştırmalıkları lezzetlidir.Bu nedenleMantıklı geliyor
Alman usulü ödeyelim mi?

Could you recommend me a nice restaurant ?
-----
sure ! XX is excellent one , you should try food there.why don't you go XX ? the food is great there!You should go XX restaurant. They have amazing food.

Bana iyi/güzel/hoş bir restoran önerebilir misiniz?

----------------------------------


Elbette , Tabi ki, .... en iyisidir/ harikadır. Oranın yemeklerini denemelisiniz.
Neden ... gitmiyorsunuz? Yemekleri harikadır


.... restoranına gitmelisiniz. Harika yemekleri vardır

menu


appetizer


salad


entrée


main course


dessert


soup


beverage
Are you ready to order?
would you like to order now?

menü


meze


salata


giriş


ana yemek


tatlı


çorba


içecek
Karar verdiniz mi? ( sipariş vermeye hazır mısınız?


Şimdi sipariş vermek ister misiniz?

Do you need more time to order?
--------
-Yes please ..give me (5) more minutes !
-No I am ready, i will take XX for main course , XX for dessert , and XX to drink please.
-I think i will start with XX then i will take YY and ZZ for drink, please.

Biraz daha düşünmek ister misiniz?

--------------------


Evet Beş dakika daha lütfen
hayır, karar verdim. Ana yemek olarak .... istiyorum, tatlı olarak ....dan ve içecek olarak da .... istiyorum lütfen.
XX İle başlamak istiyorum daha sonra yy istiyorum ve içecek olarak zz istiyorum lütfen

What does this dish come with?
I'm sorry . that's not what I ordered

Bu yemek neyle gelir/ neyle servis edersiniz?Affedersiniz ama sipariş verdiğim şey bu değil

Could you please clear the table?
Could you please take the dishes away?

Masayı temizleye bilir misiniz lütfen?
Tabakları kaldıra bilir misiniz acaba ?

-Excuse me ! Can i get a fork (spoon- dish -knife-tissue) please?
------------
-Excuse me ! could you join the tables together?-Excuse me ! could you bring more chairs? More people are coming soon.

Affedersiniz , Çatal/ kaşık/ tabak/ bıçak /peçete alabilir miyim?

---------------------------------------


- Affedersiniz! masaları birleştirebilir misiniz?
- Affedersiniz / pardon / Bakar mısınız? Daha çok kişi gelecek, daha çok sandalye getirebilir misiniz?

Excuse me , can we take the check please?
Excuse me ! the check please?
--------------------------------------------
Do you accept credit cards here?
Can I pay with charge card?

Pardon, hesabı alabilir miyiz?


Bakar mısınız? Hesap lütfen.


----------------------------------


Kredi kartı geçiyor mu burada?


Taksitli alışveriş kartı ile ödeyebilir miyim?A

Excuse me ! is the tip included in this bill?Excuse me ! have you charged me the service?

Pardon! bahşiş faturaya dahil mi?Affedersiniz! servis tutarını/ücreti hesapladınız mı?

Home Appliances
electrical devicesElectronicsGadgetsGizmos

Ev AletleriElektronik Aletler
Elektronik
Alet, edavet küçük alet
küçük araç alet

We have a big sales now on all appliances.
Let me have a look

Tümelektrikli aletler de büyük indirimli satışlarımız var / tüm eletrikli aletler için büyük indirimlerimiz varGöz atmama izin ver/ bir göz atayım/ Bakalım

Fruit:


apples


bananas


oranges


grapes


Vegetables:


carrots


peppers


broccoli


onions


Meat:


chicken


lamb


sausage


beef


Seafood:


fish


clams


shrimp


crab


squid

Meyve:

elma


muz


portakal


üzüm


Sebzeler:


havuç


biber


brokoli


soğan


Et:


tavuk


kuzu


sosis


sığır


Deniz ürünleri:


balık


istiridye


karides


yengeç


kalamar

Grains:


pasta


rice


noodles


bread


Dairy Products:


butter


cheese


milk


cheese


yoghurt

tahıllar:


makarna


pirinç


erişte


ekmek


Günlük Ürünler:


tereyağı


peynir


süt


peynir


yoğurt

This XX is a lemon!This XX is piece of junkThis XX is an antiqueThis XX is defectiveThis XX is not working properlyThis XX is not fixableThis XX is obsoleteThis XX is discontinued model.

Bu bir limondurAbur cubur dur.Bu bir antikadırDetektiftir.Düzgün çalışmıyorTamir edilemezeski tarihe karışmış artık olmayandırüretimine ara verilmiş bir modeldir

-What's wrong with this XX?(5)---------------------------------------------it's driving me crazy it's on the blink againThis XX is not workingThis XX is making a funny noise---------------------------------------------The toilet is not flushingThe sink is clogged

.......in sorunu ne? / problem ne?---------------------Beni kızdırıyor/ çıldırtıyorDüzgün çalışmıyorÇalışmıyorGarip/ komik bir gürültü çıkarıyor--------------------------------Sifon çalışmıyorLavabo tıkanmış

This product is affordable, awesome, convenient, guaranteed.---------This product is portable, popular, pretty good ,terrific, up-to-date.

Uygun fiyatlı, harika kullanışlı ve garantili bir üründür.----------------------------------Taşınabilir, popüler, oldukça iyi, mükemmel , güncel bir üründür

I need a new XX , any suggestions?I need a new XX , what do you recommend me?I need a new XX , what brand shall I buy?

Yeni bir XX ihtiyacım var hiç önerin iz var mı?Yeni bir xx ihtiyacım var , bana ne tavsiye edersiniz?Yeni bir xx ihtiyacım var hangi markadan almalıyım?

This XX is not working again! --------What a shame !Too bad !I'm sorry to hear that

Yeniden bozuldu/ tekrar çalışmıyor--------------------------Lanet olsun! / Yazıklar olsunÇok kötüBunu duyduğuma üzüldüm

-Maybe it is fixable? -Never mind it is not worth it !-Don't bother!-Forget it !

Belki tamir edilirBoş ver , değmezSıkma canını!Unut gitsin!

make a date

Toplanmak

I am really hungry ! i can eat a horseI am starving

Kurt gibi açım açlıktan ölüyorum

Currency exchange
Exchange rate
Cash

Döviz Bürosu
Döviz kuru
Nakit


Fee / Price
Foreign CurrencyÜcret/ Fiyat
Yabancı para

ADJECTIVES :


fast


Slow


Cheap


Expensive


Quiet


Noisy


Big


Small


Light


Heavy

SIFATLAR :


Hızlı


Yavaş


Ucuz


Pahalı


Sessiz


Gürültülü


Büyük


Küçük


Hafif


Ağır

Tipping:


Leave a tip


Expect a tip

Bahşiş:


Bahşiş vermek


Bahşiş beklemek

Deal


Great deal/ Bad deal


save a lot of money


pay too much money


Bargain


Rip off

Anlaşma/ Pazarlık


Harika bir pazarlık/ Kötü bir pazarlık


Çok para biriktirmek


Çok fazla para harcamak


Ucuz , kelepir


Fahiş para fazla para, dolandırıcılık üç kağıtçılık kazık atma

I am almost out of cash


They have some really nice stuff


It's a bit / a lot more than I want to spend


It can't hurt to ask


I am not good at bargaining


Hom much can you spend?


No more than 100


How much do you want for that ( vase)?


Can I have a look?


This one/ These ones

Neredeyse hiç nakit param yok


Gerçekten bazı güzel eşyaları var


Harcamak istediğimden daz az / daha fazla


Sormakta sakınca yok/ sormam da zarar yok


Pazarlıkta hiç iyi değilimdir


Kaç para harcayabilirsiniz?/ Ne kadarlık bir bütçeniz var?


100 daha fazla değil


Bu vazo için ne kadar istersin?


Bakabilir miyim?


Bundan mı? Bunlardan mı?

I can give you ( 20) for that ( rug)


Ok, that sounds fair


Would you take ( 30 ) ?


All I have is ( 20 )


I could go as low as ( 35)


I can't go lower than ( 60)


You can have it for ( 35)


How about ( 15)?


It's deal

Bu halı için 20 veririm / verebilirim


olur , tamam uygun/ adil ( geliyor)


30 Alabilir misin?


Tüm ( param 20


35 e kadar inerim


60 dana daha fazla inmem/ indirim yapmam


35 e alabilirsin


15 e ne dersin?


Anlaştık