• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
afleveren; bezorgen
to deliver
beschikbaar
available
(boeken)plank
shelf
gereedschap
tool(s)
glad
smooth
houten
wooden
(iets) aangeven (aan iemand)
to hand (someone something)
in de uitverkoop
on sale
koopje
bargain
korting
discount
levering; bezorging
delivery
los
loose
meegaan
to last
schikken; passen
to suit
schuren
to sand
uitnemen; verwijderen
to take out
niet op voorraad
out of stock
verbinden; aansluiten
to connect
versieren; decoreren
to decorate
voorkeur geven aan
to prefer
aan de andere kant
on the other hand
al met al
all in all
auteur (schrijver)
author
bedenken
to come up with
beoordelen; recenseren
to review
ervaren; meemaken
to experience
gaan over
to be about
iemands aandacht trekken
to grab someone’s attention
mening
opinion
(non-)fictie
(non)fiction
opkijken naar
to look up to
opvallen
to stand out
personage
character
plaatsvinden in
to be set in
saai
dull
spannend
exciting
verbeelding
imagination
ambitieus
ambitious
behulpzaam
helpful
beter worden
to improve
cijfer
mark
de weg kwijt zijn
to be lost
doel
goal
ervaring
experience
(iemand) helpen
to help (someone)
(iets) bereiken
to achieve (something)
(iets) herhalen
to repeat (something)
(iets) zat zijn
to be fed up with(something)
je doelen bereiken
to reach your goals
onderwerp
topic
uitdaging
challenge
uitkijken naar
to look forward to
uitleggen
to explain
uitnodigen
to invite
vaardigheid
skill
vrije tijd
spare time
bereiden
to prepare
bestellen
to order
bezitten
to own
boerderij
farm
bord
sign
eigenaar
owner
erge honger hebben;uitgehongerd zijn
to be starving
gerecht
dish
heerlijk
delicious
huisgemaakt
homemade
ingang
entrance
kaart; plattegrond
map
kraampje; stalletje
stand
markt voor groente,fruit, enz.
farmer’s market
marktkraam
stall
organisator
organiser
plaats; plek(toegewezen op bijv. een markt of camping)
pitch
veld
field
verkoper
vendor
werknemer
employee