• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to accuse
beschuldigen
approach
aanpak
breaking news
belangrijk nieuws
to broadcast
uitzenden
citizen
inwoner, burger
to compare
vergelijken
to cover
verslag doen van
deal
koop, overeenkomst
to decrease
dalen
embarrassing
gênant
headline
(kranten)kop
homeless
dakloos
law
wet
notification
melding
poverty
armoede
to refuse
weigeren
remote control
afstandsbediening
solution
oplossing
viewer
kijker
alert
melding, alarm
chase
achtervolging
deadly
dodelijk
to drown
verdrinken
emergency
noodgeval
to escape
ontsnappen
first aid kit
EHBO-set
to grab
(vast)grijpen
to hit
stoten
to locate
vinden
nurse
verpleegkundige
to shake
trillen
stretcher
brancard
urgent
dringend
victim
slachtoffer
battle
strijd; gevecht
bullet
kogel
to consist of
bestaan uit
to declare
verklaren
to defeat
verslaan
to force
dwingen
to hand over
afstaan
huge
gigantisch; enorm
hurt
gewond
to invade
binnenvallen
to line up
zich opstellen; een rij vormen
name tag
naamplaatje
Native American
oorspronkelijke bewoner van Amerika
to occupy
bezetten
to rule
regeren
supplies
benodigdheden
territory
grondgebied
to treat
behandelen
tribe
stam; volksstam
victory
overwinning
amazing
geweldig
bee
bij
beetle
kever
bush
bosje
front
voorkant
habitat
leefomgeving
harmless
onschadelijk
to jump
springen
lizard
hagedis
poisonous
giftig
pincers
scharen (bij kreeftachtigen)
speed
snelheid
tick
teek
turtle
schildpad