• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/181

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

181 Cards in this Set

 • Front
 • Back
afër
near
larg
far
keq, me të keq
badly
mirë
well
lart
high
poshtë
low
krejt
entirely
fare
at all
atje
there
aty
there
këtu
here
prapa
behind
pas
after
rrotull
around
rreth
round
rrafsh
flatly
andej
that way
ashtu
like that
këndej
this way
kështu, kësisoj
like this
sot
today
sonte
tonight
nesër
tomorrow
pasnesër
day after tomorrow
nesër mbëma
tomorrow evening
dje
yesterday
pardje
day before yesterday
vjet
last year
sivjet
this year
mbrëmë
last night
moti, ngaherë
a long time ago
herët
early
vonë
late
ditën
by day
natën
by night
një kohë
one time
anash, përbri
aside
një ditë
one day
një natë
one night
një mbrëmje
one evening
së bashku
together
së paku
at least
së fundi
at last
së pari
at first
së tepërmi
too much
së andejmi
therefore
së këndejmi
therefore
hapur
openly
kaluar
riding
shkoqur
clearly
fshehur
hidden
papritur
unexpectedly
parreshtur
non-stop
hollësisht
in detail
gjerësisht
lengthily
fatmirësisht
luckily
fatkeqësisht
unluckily
barkas, barkazi
crawling
fshehtas, fshehtazi
secretly
gjunjas, gjunjazi
on one's knees
radhas, radhazi
in turn
majtas, majtazi
on the left
djathtas, djathtazi
on the right
fytas, fytazi
at each other's throats
fluturimthi, me vrap, me të shpejtë, për së shpejti
quickly
rrëmbimthi
rushingly
kalimthi
in passing
arithi
upright
qençe
doglike
fshatarçe/fshaçe
as in a village
gjithashtu
also
gjithnjë, gjithmonë, gjithherë, përherë
always
kurdo, kudo
whenever
sido
anyhow
qyshdo
in any way
ngado
anywhere
sado, dosido
no matter how
kurdoherë
anytime
ngandonjëherë
sometimes
dikur
at some time
disi
somehow
ndokund, dikund, diku, gjëkundi
somewhere
asgjëkundi, askund, kurrkund, askurrkund
nowhere
tjetërkund
somewhere else
njëherë
once
asnjëherë
never
menjëherë
immediately
përherë
always, all the time
përnjëherë
all of a sudden
shpeshherë
often
rrallëherë
rarely
përballë
opposite
përdhe
on the ground
përfundi
underneath
përkrahu
by the arm
përmes
by means of
përqark
around
përreth
around
përditë, ditë për ditë
every day
përnatë, natë për natë
every night
ndërkaq
however
njëlloj
the same
sidokudo
anyhow, still
vetvetiu
spontaneously
anekënd
everywhere
buzagaz
smilingly
copë-copë, copa-copa
to pieces
flokë-flokë
in flakes
shkallë-shkallë
step by step
grupe-grupe
in groups
herë-herë
at times
pjesë-pjesë
piece by piece
palë-palë
in pairs
tufë-tufë
in bunches
shumë-shumë
at most
aty-këtu
here and there
vende-vende
in places
dita-ditës
day by day
dredha-dredha
tortuously
me natë
before dawn
me kohë
in time
me pahir
unintentionally
me ngut
hasitly
me të egër
wildly
me të mirë
nicely
me të qetë
calmly
me të butë
softly
për bukuri
beautifully
për turp
shamefully
për së largu
from afar
për së gjeri
from the broad side
për së gjati
lengthwise
për së larti
from high up
për së ngushti
narrowly
për së tepërmi
exceedingly
prej kohë/kohësh
long ago
më këmbë
on foot
më dysh
into two
më tresh
into three
më katërsh
into four
rreth e rreth
all around
varg e varg/vistër
in a row
ditë e natë
day and night
fund e krye
tip to toe
hundë e buzë
flat on your face
orë e çast
now and again
shkel e shko
slap-dash
dimër e verë
winter and summer
verë e dimër
summer and winter
poshtë e lart
up and down
pranë e pranë
next to
mirë e mirë
well enough
mëngjes për mëngjes
every morning
javë për javë
every week
dorë për dore
hand in hand
fjalë për fjalë
word for word
kokë për kokë
head to head
pikë për pikë
exactly
drejt për drejt
directly
brenda për brenda
from within
tani për tani
for now
breg më breg
from hill to hill
degë më degë
from branch to branch
shpat më shpat
from slope to slope
shteg më shteg
from path to path
skaj më skaj
from corner to corner
gju më gju
knee to knee
gojë më gojë
mouth to mouth
sy më sy
eye to eye
buzë më buzë
lip to lip
faqe më faqe
cheek to cheek
kot më kot
in vain
dita me ditë
by the day
kurrën e kurrës
never ever
pak nga pak
little by little
nga dita në ditë
from day to day
nga çasti në çast
from moment to moment
nga viti në vit
from year to year
njëfish
onefold (single)
dyfish
twofold (double)
trefish
threefold (triple)