• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Airport
havaalanı
Amusement park
lunapark
Architecture
mimari
Art gallery
sanat galerisi
Avenue
bulvar, sokak
Bakery
fırın
Bill
fatura
Book store
kitapçı
Boutique
butik
Build muscles
kas geliştirmek
Building
bina
Busy
yoğun, meşgul
Car park
otopark
Chemist’s
eczane
City hall
belediye binası
Crime
suç
Department store
büyük mağaza
Dessert
tatlı
Fire station
itfaiye binası
Fire
yangın, ateş
Florist
çiçekçi
Get fascinated
büyülenmek
Get weight
kilo almak
Gorgeous
muhteşem
Greengrocer
manav
Grocery
bakkal
Gym
spor salonu
Hit
vurmak
Information Office
danışma bürosu
Join
katılmak
Kitten
yavru kedi
Library
kütüphane
Mayor
belediye başkanı
Medicine
ilaç:
Movie theater
sinema
Movie
film
Municipality
belediye
Pet shop
evcil hayvan dükkanı
Pharmacy
eczane
Police station
karakol
Public building
kamu binası
Refrigerator
buzdolabı
Shoe shop
ayakkabıcı
Shopping mall
avm
Size
beden,ölçü
Skyscaper
gökdelen
Solve
çözmek
Stranger
yabancı
Toy shop
oyuncakçı
Traffic jam
trafik sıkışıklığı
Traffic lights
trafik lambası
Trainer
antrenör
Training
antreman,eğitim
Wallet
cüzdan
Witness
tanık,tanık olmak
Zoo
hayvanat bahçesi

Apply for

başvurmak

historic

tarihi

Draw money

para çekmek

neighbourhood

mahalle

painkiller

ağrı kesici

pay

ödemek

permit

izin

traditional

geleneksel