• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back

After

Daarna
Again
Opniew
All
Allen
Almost
Bijna
Also
Ook
Always
Altjid
And
En
Because
Omdat
Before
Voordien
Big
Groot
But
Maar
I can

I could
Ik kan

Ik kon
I come

I came
Ik kom

Ik kwam
Either/ or
Een van beiden. of
I find

I found
Ik vind

Ik vond
First
Eerst
For
Voor
Friend
Vriend
From
Van
I go

I went
Ik ga

Ik ging
Good
Goed
Goodbye
Vaarwel
Happy
Gelukkig
I have

I had
Ik heb

Ik had
He
Hij
Here
Hier
How
Hoe
I am
Ik ben
I like (or love)

I liked
Ik houd van

Ik hield van
Little
Weinig
If
Als
In
in
I know

I knew
Ik weet het

ik wist het
Last
Duur
I make
Ik maak
Many
Velen
Much
Veel
More
Meer
Most
De Mesteen
My
Mijn
New
Niew
Not
Niet
Now
Nu
Of
Van
Often
Vaak
On
Op
Only
Slechts
Or
Of
Other
Andere
Our
Ons
Out
Uit
Over
Over
People
Mensen
Please
Tevreden
Same
Zelfde
I see

I saw
Ik zie

ik zag
She
Zij
So
Zo
Some
Wat
Sometimes
Soms
Still
Nog
Such
Zulke
I tell

I told
Ik vertel

Ik vertelde
Thank you
Dank u
This
Dit
I think

I thought
Ik denk

Ik dacht
That
Plaats
Their
Hun
There is
Er zijn
Then
Dan
Thing
Ding
I think

I thought
Ik denk

Ik dacht
Us
Ons
Time
Tijd
To
Aan
Under
Onder
Up
Op
I use
Ik gebruik
Very
Zeer
We
Wij
What
Wat
When
Waneer
Where
Waar
Which
Welke
Who
Wie
Why
Waarom
With
Met
Yes
Ja
You
U
Your
Uw