• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

週末

weekend

shūmatsu

昼御飯

obiad

hirugohan

雑誌

magazyn

zasshi

起きる

wstawać

okiru

寝る

pójść spać

neru

全然

wcale

zenzen

大抵

przeważnie

taitei

図書館

biblioteka

toshokan

日曜日

niedziela

喫茶店

kawiarnia

kissaten

専門

kierunek

senmon

郵便局

poczta

yūbinkyoku

お土産

upominek

omiyage

写真

zdjęcie

shashin

kot

neko

公園

park

kõen

昨日

wczoraj

kinõ

子供

dziecko

kodomo

撮る

robić (zdjęcia)

toru

następny

tonari

京都

Kioto

Kyõto

野菜

warzywa

yasai

大阪

Osaka

Õsaka

韓国

Korea Południowa

Kankoku

教室

klasa

kyõshitsu

動物園

zoo

dõbutsu

五歳

pięcioletni

gosai

歴史

historia

rekishi

後ろ

tył

ushiro

バス停

przystanek autobusowy

basutei

久しぶりですね

dawno się nie widzeliśmy

hisashiburi desu ne

紹介する

przedstawić

shõkai suru

まあまあ

tak sobie

始めまして

miło mi Pana/Panią/Ciebie poznać

hajimemashite

週末

weekend

shūmatsu

jezioro

mizumi

社長

szef (firmy)

shachõ