• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

çıkmak

خرج

demek

قال

dinlemek

استمع

dinlenmek

استراح

dolaşmak

تجول

dönmek

عاد

durmak

وقف

duş almak

استحم

fotoğraf çekmek

التقط صوره

geçmek

مر

gezmek

تجول

girmek

دخل

gitmek

ذهب

hazırlamak

استعد

hazırlanmak

آستعد

hoşlanmak

اعجب

internete girmek

دخل الى النت

izlemek

شاهد

kahvaltı etmek

تناول الإفطار

kalkmak

استيقظ

kalmak

إقامه

kapatmak

قريب

kontrol etmek

تدقيق. تصحيح

konuşmak

حديث

korkmak

خوف

koşmak

جوله . الركض

koymak

وضع

kullanmak

إستعمال

nefret etmek

كراهيه

oturmak

جلس