• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

お金がある←→ない

Є/немає грошей

お金を持っている

Мати гроші

お金を貯める

Накопичувати гроші

ためる

お金を払う

Платити гроші

お釣りをもらう

Отримувати решту

お金を数える

Рахувати гроші

カードで•現金で払う

Оплачувати карткою/готівкою

かんじょうを払う

Сплатити рахунок

細かいお金

Дрібні гроші

こまかい

お金をくずす

Розмінювати гроші

割り勘にする

Платити за себе=Dutch treat

わりかん

おごる

Жити розкішно (раскошелиться)

ごちそうする

Пригощати

ごちそうになる

Пригощатися

お金を貸す

Давати в борг гроші

お金を借りる

Брати в борг гроші

お金を返す

Повертати гроші

お金を銀行に預ける

Класти гроші в банк на зберігання

あずける

貯金する

Відкладати гроші

お金を銀行からおろす

Знімати гроші з банк. рахунку

お金を銀行から引き出す

Брати гроші з банку по вкладу

~を振り込む(電話、ガス料金...)

Перераховувати гроші на чийсь рахунок (плата за телефон, газ...)

~払い込む(電話、ガス料金...)

Оплатити (плата за телефон, газ...)

物価が高い←→安い

Ціна(загал.) висока←→низька

ものが高い←→安い

Річ дорога←→дешева

値段が高い←→安い

Ціна(конкретн.) висока←→низька

生活が苦しい/たいへんだ

Життя бідне/жахливе

お金を使う

Користуватися(витрачати) грошима(і)

~がかかる(お金•費用•交通費...)

Коштує=потрібні (гроші•витрати•транспортні витрати...)

給料が出る

Отримувати зарплатню

ボーナスが出る

Отримувати премію

バイト代が入る/出る

Отримувати(2) зарплатню за підробіток

たいしょくきんが出る

Отримати гроші після звільнення

年金をもらう

Отримати пенсію

給料が上がる

Підвищуюється з/п

おこづかい

Кишенькові гроші

奨学金

Стипендія

しょうがくきん

せつやく

Економія