• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back

מה הם 4 ה A של סכיזופרניה?

Affect


Association


Ambivalence


Autism

אצל מי מהמינים יותר שכיח סכיזופרניה ומה הבדלי מהלך המחלה?

השכיחות בין המינים שווה.


בגברים- שיא הופעת המחלה בגילאים 15-25, ולהם יש סיכון רב יותר לפתח סימנים שליליים.


בנשים- שיא הופעת המחלה בגילאים 25-35, אצלהן התפקוד החברתי טוב יותר מבגברים.

מה ההבדל בתחלואה בין חולי סכיזופרניה לאוכלוסיה הכללית?

מתים יותר מתאונות וסיבות טבעיות.

מהם הגורמים הגנטיים שמעלים סיכון לסכיזו?

אח לחולה סיכזופרניה- פי 8.


ילד להורה אחד חולה- פי 12.


ילד לשני הורים חולים- פי 40.


תאום דיזיגוטי לחולה- פי 47.


נמצא קשר למוטציות בכרומוזומים 5,11,18,19.

מה הקשר האיתאולוגי של סכיזו למאפיינים ביולוגיים?

מערכת לימבית- בבדיקות הדמיה נראה נדידה לקויה של נוירונים בעת התפתחוץ מע' העצבים.

איזו עוד תאוריה מקושרת לסכיזו?

תאורית הדופמין

מהם הסימנים החיוביים של סכיזו?

מחשבות שווא.


הלוצינציות.


הפרעות במהלך חשיבה.


התנהגות ביזארית.

מהם סימנים חיוביים ומהם שליליים?


חיוביים- כמשקפים היעדר בקרה קורטיקלית גבוהה על תהליכי מוח פרימיטיביים יותר.


שליליים- תוצאה של אובדן תפקוד- מה שהיום נכנה כרשת דיספונקציונלית של המוח.

מהם הסימנים השליליים של סכיזו?

אפקט שטוח.


Alogia- חוסר יוזמה, חשק ועניין.


Avolition & Apathy- חוסר רצון, תשוקה ואפטיה.


Anhedonia- היעדר יכולת לחוות הנאה מאירועי חיים הנחשבים למהנים.


A- sociality- אינו חברתי.


Attention impermeant- פגם בקשב.

בשסעת מהו השלב ה Premorbid Phase?

השלב ה- 1.


מבחינת אישיות:


נסיגה חברתית.


חוסר ביכולת וויסות חברתית.


אי שקט/ רגזנות.


הישגים מועטים בלימודים.


קשיים ביצירת יחסי חברות.

בשסעת מהו השלב Prodromal Phase?

השלב ה- 2.


ליקוי תפקודי משמעותי, סימפטומים לא ספציפיים. למשל: הפרעות שינה, חרדה, עצבנות, מצב מדוכא, ריכוז ירוד, עייפות, וליקויים חברתיים.


מה נכון בהקשר של שסעת לגבי סימפטומים חיוביים?

מתפתחים מאוחר בשלב הפרודרומלי ומבשרים את תחילתה של הפסיכוזה.

כמה זמן נמשך השלב ה- 2 Prodromal?

יכול להימשך מספר שבועות או חודשים. אך הזמן הממוצע שנמצא הוא בין שנתיים לחמש שנים.

מהו השלב ה- 3 לשסעת?

סכיזופרניה לפי ה DSM

מהיא סכיזו לפי ה DSM?

יהיו 2 או יותר מהסימנים. כל אחד מהם קיים חלק ניכר מהזמן לאורך תקופה של חודש 1.


דלוזיות


הלוצינציות


דיבור לא מאורגן


התנהגות לא מאורגנת באופן קיצוני, קטטונית.


תסמינים שליליים.מכל התסמינים חייב שיופיע לפחות אחד מתוך 1,2,3.

מדד שני לסכיזו לפי ה DSM הוא?

חלק ניכר מהזמן שחלף מאז שההפרעה פרצה רמת התפקוד בתחום עיקרי אחד או יותר (עבודה למשל, יחסים בינאישיים, או דאגה לצרכים אישיים) מתדרדרת במידה ניכרת מזו שהושגה לפני ההתפרצות.


אם ההתפרצות החלה בגיל צעיר או התבגרות אנו נראה חוסר יכולת להגיע לרמה הצפויה ביחסים הבינאישיים, לימודים או עבודה.

עוד 2 תנאים (C, D) לפי ה DSM לסכיזו?

משך: סימנים מתמידים לפחות 6 חודשים.


חודש 1 מתוך ה 6 חייב להיות עם תסמינים שמתאימים לקריטריון A (הלוצינציות וכו). זה יכול לכלול תקופות של תסמינים שהם מבשרי מחלה- או שרידיים. במצב זה יכול להתבטא בתסמינים שליליים או שנראה 2 או יותר מהסימנים של קריטר A בצורה ממותנת.שלילת הפרעה סכיזואפקטיבית והפרעת מצב רוח: נשלול כי אפיזודות של דיכאון מז'ורי או מאניה לא הופיעו יחד עם הסימנים של קריטריון A. או אם היו אירועי מצב רוח במקביל לסימני קריטריון A אז הם הופיעו לזמן קצר, מינורי מסך כל הזמן של המחלה הפעילה והשרידית.

קריטריון E, F לסכיזו לפי ה DSM?

שלילת שימוש בחומרים: לא מיוחס לסם או תרופה.קשר להפרעת התפתחות רחבת היקף: אם יש היסטוריה של הפרעת הספקטרום האוטיסטי או איזשהי הפרעת תקשורת של הילדות, תינתן אבחנה נוספת של סכיזו, רק אם קיימים הרהורי שווא או הזיות בולטות, שהם בנוסף לסימפטומים אחרים שדרושים לסכיזו, ומתקיימים לפחות חודש 1.

בסכיזו מהו השלב הרזידואלי Residual?

מקוטרגת עם תקופות של רמיסיה (הפוגה) והחמרה.


השלב הרזידואלי לרוב בא לאחר שלב אקטיבי של המחלה.


בשלב הזה הסימפטומים של השלב האקוטי או נעלמים או אינם בולטים.


הסימנים השליליים יכולים להישאר ואפקט שטוח וחוסר תפקוד חברתי נפוצים.


השלב הרזידואלי לרוב עולה בין אפיזודות של פיסכוזה פעילה.

מהו הטיפול בסכיזו?

אשפוז 4-6 שבועות: הטיפול מכוון למטרות של טיפוח עצמי, איכות חיים, תעסוקה ויחסים חברתיים.


תרופות אנטיפסיכוטיות (דור ישן, אטיפיות).


התערבויות פסיכו- חברתיות: טיפול התנהגותי/ משפחתי.


ניהול טיפול


טיפול קבוצתי


פסיכותרפיה.

מה הפרוגנוזה של פסיכו לאחר טיפול (הסדר הוא מהסיכוי הגבוה לנמוך)

רמיסיה של שנה 1.


רמיסיה של 8 שנים.


פגיעה קשה.


סימפטומים קלים


סימפ' קשים.


אשפוז כרוני.

מהי פרוגנוזה טובה בהקשר של סכיזו?

מתן טיפול תרופות יעיל.


אם המחלה הופיעה בגיל מאוחר.


מצב של גורמי דחק פסיכו- חברתי.


אם השלב האקוטי הוא חריף במיוחד.


אם השלב הפרודרומלי קצר.


אם לפני המחלה הייתה רצת תפקוד גבוהה.


הפרעות במצב הרוח.


אם נשוי.


אם יש סיפור משפחתי של הפרעות במצב הרוח.


אם יש מערכת תמיכה טובה.


ואם יש סימנים חיוביים מובהקים.

אילו מחלות או הפרעות גופניות יכולות לגרום לסימפטומים פסיכוטיים?

מחלות קרדיווסקולריות.


זיהומים או טראומה למע' עצבים מרכזי.


חירשות.


חוסר איזון אלקטרוליטרי.


מחלת כבד.


הרפס.


מחלת האנטינגטון.


היפו/ היפרתאירואידיזם.


מיגרנות.


מחלת כליות.


זאבת.


חוסר בויטמין B 12.

Brief psychotic Disorder

יותר בנשים מגברים.


יותר צעירים ממבוגרים.


יותר בשכבות סוציו- אקונומיות נמוכות.


יותר כאשר יש הפרעות באישיות.


יותר בנוכחות אירועי משבר.

מה האיטאולוגיה ל Brief Psycho Disorder?

לא ברור.


רקע אישיותי!!!


תורשה של הפרעות במצב רוח.

מהי התמונה הקלינית של Breif Psycho Disorder?

הופעת סימפטומים חדה ופתאומית.


מחשבות שווא.


הלוצינציות.


הפרעות במהלך חשיבה.


סערת רגשות.


הופעה חיצונית מוזרה.


הפרעות בקשב.


הפרעות בזיכרון המיידי.


מהו קריטריון A ל Brief Psycho Disorder לפי ה DSM?

לפחות 1 או יותר מהבאים.


דלוזיות.


הלוצינציות.


דיבור לא מאורגן.


התנהגות מוגזמת, לא מאורגנת או קטטונית.אחד מתוך 1,2,3 חייב להתקיים.


קריטריונים B-C ל Breif Psycho Diorder לפי ה DSM?

משך האפיזודה הוא לפחות יום 1 אבל שיהיה פחות מחודש 1. נראה חזרה מלאה לרמת פעילות שהייתה לפני.לא ניתן להסביר את ההפרעה טוב יותר באמצעות דיכאון מז'ורי או ביפולריות עם סמנים פסיכוטיים או הפרעה אחרת כמו סכיזו או קטטוניה.


לא מיוחס לחומר שנלקח.

מהו הטיפול ב Breif Psycho Disorder?

אשפוז- מכיוון שיש תוקפנות והתנהגות חסרת שיפוט.


תרופות.


התערבויות פסיכו- חברתיות: טיפול התנהגותי/משפחתי.


ניהול טיפול


טיפול קבוצתי


פסיכותרפיההפרוגנוזה טובה (יחסית).

Schizophreniform Disorder

אפידימ:


זהה לסכיזו


מתבגרים ומבוגרים צעירים בעיקר.איטיו:


לא ברור.


יכול להיות מבנים במוח/ תורשה.

מה התמונה הקלינית של Schizopreniform Disorder?

תמונה פסיכוטית חדה.


סימפטו סכיזופרניים.

מהי הפרוגנוזה של Schizopreniform Disorder?

שלבים של מחלת סכיזו.


הפרוגנוזה טובה יותר מסכיזו:


אירוע דחק פסיכו- חברתי.


נראה התלקחות חדה במיוחד.


תחושות בלבול ומבוכה.


רמת תפקוד גבוהה טרם פרוץ ההתקף.


לא נראה ירידה בעוצמת האפקטים.

קריטריון A לפי ה DSM ל Schizopreniform Disorder?

2 או יותר מהבאים. כשנראה את הסימנים משמעותית במשך חודש 1.


דלוזיות.


הזיות.


דיבור לא מאורגן.


התנהגות לא מאורגנת באופן קיצנו, או קטטונית.


תסמינים שליליים.לפחות אחד מ 1,2,3 חייב להופיע.

קריטריון B לפי הDSMל Schizoprenifotm Disorder?

אפיזודה של ההפרעה תהיה לפחות חודש 1 אבל פחות מ 6.


הדיאגנוזה חייבת להיעשות בלי שנחכה להחלמה כדי לאבחן, זה חייב להיות מסויג כ"זמני".

קריטריונים C- D ל Schizopreniform Disorder

הפרעות אחרות נשללו: לא נראו אפיזודות של דיכאון מז'ורי או מאניה יחד עם הסימנים בקריטריון A.


או אם כן הופיעו עם קריטריון A זה לזמן מינורי מסך כל משך המחלה הפעילה והשרידית.אינו מיוחס לחומר שנלקח.

מה הטיפול ב Schizopreniform Disorder?

תרופות אנטי פסיכוטיות.


פסיכו- חברתי: התנהגותי/ משפחתי.


ניהול טיפול


טיפ' קבוצתי.


פסיכותרפיה.לרוב יפתחו סכיזופרניה בהמשך.

Delusional Disorder

גילאים 18-90.


הכי הרבה נראה בגיל 40.


אין הבדל מיגדרי.


יותר בשכבות סוציו- אקונומיות נמוכות.


הדלוזיה השכיחה יותר היא ה"רדיפתית".האיטאולוגיה- אינה ברורה.


מהי ההפרעה הבולטת של Delusional Disorder- הפרעה דלוזיונלית?

מחשבות שווא!!!


בעבר זה נקרא פרנויה אבל המחשבות שווא יכולות להיות לאיו דווקא רדיפתיות. יכול להיות: גדלות, ארוטומניה, קנאה, סומטי או שילוב.

מה נכון לגבי מצב רוח במהלך הפרעה דלוזיונלית?

יכול להיות תואם את מחשבות השווא אך אין את החודרנות של הסימפ' שמופיעים בהפרעות מצב רוח. אין את הגוון הביזארי של מחשבות השווא.


למשל: השב"כ רודף אחריי (סביר)


אני נשלט ע"י אנשי מאדים (לא סביר) זה ביזארי!!!.חשוב!!! אין הלוצינציות!! השטחה אפקטיבית וסימפט' סכיזו נוספים!!!


קריטריונים A-B-C של מחשבות דלוזיונליות?

נוכחות של מחשבת שווא 1 (או יותר) עם משך זמן של חודש 1 או יותר.קריטריון A של סכיזו מעולם לא נפגש. הזיות אם קיימות הן לא בולטות ולא קשורות למחשבת השווא.מלבד מחשבת השווא התפקוד אינו לקוי בצורה ניכרת, התנהגות לא בהכרח מוזרה או משונה.

קריטריונים D-E להפרעה דלוזיונלית?

אם יהיה מאניה או דיכאון יהיה למשך תקופות קצרות יותר ביחס למחשבות השווא.לא מיוחס לחומר שנלקח או הפרעה אחרת כמו Dysmorphic body או OCD.

איך Erotomanic Delusion מתבטאת?

הרגשה שמישהו מפורסם או בכירה בדרך כלל מאוהב במטופל. המחשבה תעסיק מאוד את האדם. מתבטא לרוב בנסיונות ליצור קשר עם מושא מחשבת השווא.

מה זה Paradoxical Conduct בהקשר ל Erotomanic Delusion?

פירוש הדחייה של מושא מחשבת השווא כהוכחה סמויה לאהבה.

מי סובל יותר מ הזיות ארוטומאניות..נשים או גברים?

נשים!!!

איזה אורח חיים יאפיין את מי שסובל מארוטומאני?

בדרך כלל אורח חיים מתבודד.


לרוב רווקים ומועסקים במקצועות ביניים.

Grandiose Delusion

מגלומניה.


מחשבות שווא של גדלות.


תחושה שלאדם יש תובנה, כשרון או תגלית סמויים שעליו להציג בפני סוכנות ממשלתית כלשהי או משרדי פטנטים.


יכלול לכלול תוכן דתי ואלו שסובלים מהן יכולים להפוך למנהיגי כתות דתיות.

Jealous Delusion

נקרא גם סינדרום אות'לו. המחשבות עוסקות בנאמנות של בן זוג.


יותר בגברים באופן כללי הסוג הזה נדיר מאוד.


המחשבות נוטות להיעלם רק כאשר בני הזוג נפרדים או כשבן הזוג הנחשד מת.

מה מאפיין את מי שסובל מ Jealous Delusion?

נוטה לאלימות פיזית ומילולית כלפי בת זוגו ומסוגל אפילו לרצוח אותה.


קיים קשר די מוצק למחשבות מסוג זה לאלכוהול.


אנשים אלו יכולים לעשות "עדויות" לבגידה, כמו קמטים בלבוש או כתם על סדין כדי להוכיח את טענותיהם.


מה הוא הסוג השכיח ביותר של מחשבת שווא בהפרעה דלוזיונלית?

Persecutory- רדיפה.


יכול להיות פשוט או מורכב.


בד"כ כולל מספר נושאים שקשורים זה לזה כמו קונספירציה, רמאות, ריגול, מעקב, הרעלה, סימום, פגיעה בזדון, הטרדה או עיכוב בהשגת מטרות ארוכות טווח.

מה מאפיין Persucutory Delusion?

לפעמים במרכז המחשבות עומד מעשה לא צודק שיש לתקן אותו באמצעים משפטיים והאדם יהיה מעורב בפניות חוזרות לבתי משפט או רשויות ציבוריות אחרות.אדם זה יהיה כועס ורגזן ואף יכול להשתמש באלימות כנגד אלו שהוא סבור שמזיקים לו.

Somatic Delusion

ההבדל בין זה ל היפוכנדריאזיס זה מידת השכנוע של הסובל מההפרעה בנוגע למחלתו.


מה הן המחשבות שמהן יסבול אדם עם Somatic Delusion?

זיהום.


חרקים תחת העור.


Dysmorphophobia (אף או שדיים מעוותים).


ריחות גוף רעים מהעור, פה, וגינה.


מחשבת שווא בנוגע לחלק פנימי בגוף כמו המעי הגס (מחשבה שהוא אינו מתפקד).


שכיח בשני המינים באופן שווה.


הסובל ממנו יחזור לביקורים רבים אצל הרופא.


יותר אצל מי שהשתמש בחומרים או סבל פגיעות ראש. התסכול שקשור בסימפט' עלול להביא להתאבדות.

בדלוזיות מה זה Mixed Type?

מחשבות שווא שמתאימות ליותר מקבוצה אחת....אין מחשבה דומיננטית.

בדלוזיות מה זה Uspecified type?

מחשבות שלא מותאמות לאף קטגוריה:


בני משפחה הוחלפו במתחזים זה Capgras syndrom.


הרודף לובש פנים שונים, כמו שחקן זה Fergolis Phenomenon.


האדם חושב שהוא אדם זאב זה Lyncathropy.


האדם חושב שיש לו תאום זה Heutoscopy.


אנשים שסבורים שאיבדו הכל זה Cotards syndrom.


מה הטיפול בדלוזיות?

נאשפז רק אם מסכן את עצמו ואחרים.


תרופות הרגעה או אנטיפסיכותיות.


פסיכותרפיה.


טיפ' משפחתי.

מה הפרוגנוזה לדלוזיות (מהגבוהה לנמוך בסבירות)

הבראה מלאה.


אין תגובה לטיפול.


סימפט' סכיזו.


תמונה מתונה.


הפרעות במצב רוח.

Schizoaffective Disorder

בצורה הדיכאונית- מבוגרים.


בצורה הביפולרית- צעירים.


יותבר בנשים.

מהי האטיולוגיה ל Scizoaffective Disorder?

אינה ידועה.


מחקרים גנטים לא הניבו תוצאות וודאיות.


הוכח סיכון גבוהה לסכיזו אצל קרובים של אנשים עם הפרעה סכיזואפקטיבית.

מהי התמונה הקלינית של הפרעה סכיזואפקטיבית?

ההתחלה תהיה בבגרות צעירה.


גלים חוזרים: סכיזו דכאוניים, סכיזו מאניים ומעורבים.

במצב פסיכואפקטיבי במה יתבטא גל סכיזו מאני?

מצב רוח מרומם, רגזני.


הערכה עצמית מוגזמת.


פעילות אנרגטית.


מחשבות שווא והזיות


בסכיזואפקטיבי במה מתבטא גל סכיזו דכאוני?

עצבות, ירידה במצב רוח.


רגשות אשם.


קושי בריכוז.


חוסר אונים/ תקווה.


הפרעות בתאבון/ שינה.


מחשבות שווא והזיות.גל מעורב


מהלך כרוני: התקפים ותקופות של רמיסה.

מהו קריטריון A-B למתב סכיזואפקטיבי?

תקופה רצופה של המחלה שתוך כדי יהיה אפיזודת מצב רוח (דיכאון מז'ורי או מאניה) לצד קירטריון A של סכיזו!!.דלוזיות או הלוצינציות במהלך 2 שבועות או יותר אם אין אפיזודת מצב רוח מאנית או דכאונית במהלך המחלה.

בהפרעה סכיזואפקטיבית מה הם קריטריונים C-D?

סימפט' מתוך הקריטריון של אפיזודת מצב רוח מתקיימים ברוב התקופה הפעילה והשארית של המחלה.אין קשר לשימוש בחומרים.

מה הטיפול בהפרעה סכיזואפקטיבית?

מאשפזים בעיקר במצבים של מאניה.


תרופות מייצבות מצב רוח או אנטי פסיכותיות.


טיפ' משפחתי


קוגנטיבי.

מה הפרוגנוזה של הפרעה סכיזואפקטיבית

יותר טובה משל סכיזו.


לא ללא התדרדרות וקיימת תגובה טובה לליתיום.

Catatonia מה קריטריון A לקטטוניה שמתלווה להפרעה נפשית?

זה נחשב למצב פסיכוטי סוער!.


3 או יותר מהבאים:


Stupor


Catalepsy/posturing


Waxy Flexibility


Mutism


Negativism


Mannerism


Stereotypy


Agitation


Grimacing


Echolalia


Echopraxia

מה קריטריון B-C-D לקטטוניה שמלווה להפרעה נפשית?

יש ראיה מההיסטוריה ומהבדיקה הגופנית או ממצאים מעבדתיים שהבעיה נוצרה עקב בעיה רפואית אחרת.לא ניתן להסביר עם בעיה מנטלית אחרת.המצב גורם למועקה משמעותית או אי תפקוד חברתי, תעסוקתי, או נושאים אחרים של תפקוד.

מהם הסיבות האפשריות לקטטוניה?

טראומת ראש


מחלות צרברו וסקולריות


אנצפליטיס


היפרקלצמיה


אנצפלופטיה כבדית


DKA


מה אבחנה מבדלת לקטטוניה?

תרופות


NMS


דליריום


דמנציה

אילו סימנים וסימפט' יכולים להיות בהפרעה בתהליכי חשיבה? (יש 6).

מחשבות שווא.


הפרעות בצורה ומהלך חשיבה.


הפרעות בחשיבה אבסטרקטית.


התנהגויות שקשורות לתוכן של מחשבות שווא.


הפרעות בריכוז.


חשדנות.

מהם הסימפט' להפרעה בתפיסה?

דיווח של המטופל.


תגובות והתנהגויות לא תואמות.


בלבול.


הפרעות בריכוז.


שינויים במצב רוח.


חרדה.

מהם הסימנים והסימפ' לבידוד חברתי?

הסתגרות.


ירידה בפעילות חברתית.


אפקט קהה, מצומצם, שטוח.


אנהדוניה.


דיווח על תחושות של דחייה וניתוק.

בהקשר של אלימות כלפי הסביבה. אליו דלוזיות רוב הסיכויים שנראה אם יש?

יחס


רדיפה


גדלות


קנאה