Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
morphine
תכונות נוגדות כאב, ממשפחת האופיאטים, זמן מחצית חיים של כמה שעות, מטבוליזם כבדי, הפרשה מהכליה.
בעל שני סטראו-איזומרים, רק איזומר L פעיל.
תופעות לוואי: סדציה (בגלל העיכוב בשחרור גלוטמט), עצירות, בחילות והקאות, אצירת שתן, התמכרות, דיכוי נשימתי. בנוסף יהיו השפעות של ברדיקרדיה, ואזודילטציה, מעכב פריסטלטיקה במעי בגלל עיכוב שחרור אצטיל כולין. בכשל כלייתי תהיה הצטברות במוח.
heroine
מורפין שעבר אסתריפיקציה וכך הוא חודר BBB ולמעשה במוח הוא משמש בדיוק כמו מורפין.
מורפין הירואי


גורם לאופוריה
methadone
אגוניסט לרצפטור μ, זמינות אוראלית טובה מאשר מורפין, משך פעולה ארוך יותר 15-16 שעות, משמש לגמילה בגלל T0.5 ארוך יותר, אינו גורם לאופוריה או קריז.
מחולק ע"י משרד הבריאות למכורים למורפין.
גמילה במתאדון
codeine
תכונות נוגדות כאב.
משמש לדיכוי כאב חלש/ דיכוי שיעול.
זמינות ביולוגית טובה יותר מאשר מורפין (ליפופילי יותר) אך בעל פוטנטיות אנלגטית נמוכה יותר. נקשר לרצפטורים אופיאטים מסוג μ, δ
להבדיל מויקודין

אופיאט, לא נורא ממכר, לא נורא עוזר
אולי לשיעול
fentanyl
חומר ממשפחת האופיאטים בעל T0.5 קצר מאוד, משמש במהלך לידה או ניתוח קצר. פועל במשך כ- 45 דק'.
לא יפגע באינפנטיל הקטן שנולד זה עתה

אופיאט אפידורלי
pethidine
T0.5 קצר מאשר מורפין, משמש כמו fentanyl במהלך לידה, מגיע לעובר לאחר מתילציה בצורה לא פעילה ולכן אינו מסכן אותו.
לא יפגע בפתי הקטנטן שנולד זה עתה

אופיאט אפידורלי
pentazocine
אגוניסט חלקי לרצפטור μ, אגוניסט מלא לרצפור κ, כמעט ולא גורם לאופוריה ואף לדיספוריה. איננו ממכר (בגלל ההיקשרות לרצפטור קאפה)
פנטה זוקיני

מי מתרגש מחמישה קישואים?

אופיאט לא ממכר ולא אופורי
naloxane
אנטגוניסט לאופיאטים. מעכב תחרותי של הרצפטורים, מגביר תגובות חרדה. משמש לטיפול במנת יתר של אופיאטים (מורפין), יגרום לקריז קשה.
ניתן בשילוב עם פיזוסטיגמין כדי להגביר זמינות אצטיל כולין במרכז הנשימה.
מה אומרים למסומם שבא לחפש הרואין

אנא- לא כאן

אנטגוניסט אופיאט
β-endorphin
חומר אנדוגני לרצפטור μ מוגדר כאופיאט האנדוגני העיקרי.
רמות האפיניות שלו הן μ>δ>κ
אנדורפין- מורפין אנדוגני
Enkephaline
ישנם שני סוגים אשר שניהם פפטידים בעלי 5 ח"א.
רמות האפיניות שלהן היא: δ>μ>κ
אין כיף

אמנם אופיאט אנדוגני, אבל לא מי יודע מה
sumaryptan
תרופה למניעת מיגרנה. אגוניסט סלקטיבי של הרצפטור לסרוטונין D1.
השפעה פריפרית, זמינות ביולוגית נמוכה, 16%. העדפה למתן בזריקה אך ניתנת גם דרך הפה. זמן מחצית חיים קצר, יש לקחת 2 כדורים להתקף. גורם לכיווץ כלי דם לכן אסור לשלב עם תרופות ארגוט.
אין לתת בחולים עם מחלת עורקים כליליים בגלל הכיווץ בכלל הגוף.
תכונות נוגדות כאב (רק כאשר הוא נגרם ממיגרנה)
טריפטנים

כשלוקחים טריפ- חוטפים מה זה מיגרנה
ergotamine
תרופה לטיפול במיגרנה, מופק מתמצית של צמח הERGOT, פועל כואזוקונסטריקטור. פועל על שני סוגי רצפטורים 5ht-1b המצוי על כלי דם פריפריים במוח או כאוטורצפטור המפחית את הפרשת הסרוטונין.
5ht-1D משפיע בעיקר על הפחתת הפרשת substance P וcgrp
ארגוט- נגד מיגרנות
methysergide
ניתנת כטיפול מונע למיגרנה, נגזרת של צמח הergot אנטגוניסט לרצפטור 5ht2 הגורם לכיווץ כלי דם ע"י סרוטונין. ע"י חסימת הרצפטור הוא ומנע את השלב הראשוני של ההתקף.
יש להפסיק את השימוש בו אחת לכמה חודשים.
ergid= ergot

ארגוט- נוגד מיגרנות
thiopental
תרופה ממשפחת הברביטורטים, קצרי טווח.
זמן מחצית חיים 20 דק' משמשת לאינדוקציה של הרדמה אך לא מנתחים תחת השפעתה בלבד.
ניתנת דרך הוריד ובגלל קב' הגופרית היא ליפופילית מאוד ופועל מהר מאוד.
פנטוברביטוראט שהוסיפו לו תיאו כדי שיהיה מסיס

זמן חיים קצרצר, אינדוקציה של הרדמה
pentoparbital
ברביטורט ממשפחת טווח פעולה בינוני 3-8 שעות.
משמש היום אך ורק לניתוחי בע"ח כבר לא בבני אדם.
בגלל חוסר סלקטיביותות"ל הפסיקו להשתמש בהן בבני אדם.
גורמות לסדציה במינון נמוך והיפנוטיקה במינון גבוה.
ברביטוראט, איך לא

penetrate
חדיר, מהיר יותר
phenobarbitul
ברביטורט ארוך טווח (80-120 שעות) ועל כן משמש לטיפול באפילפסיה שכן הוא חוסם מעבר פעילות חשמלית במוח.
המתמיר בעמדה 5 הוא פנול
יש לו ת"ל של סדציה ולכן הוא פחות מועדף לטיפול
פועל על הארכת משך פתיחת תעלות כלוריד מצומדות לרצפטור GABA.
חוסם תעלות סידן מסוג N,T במינונים גבוהים. חוסם רצפטורים לגלוטמט. גורם לאינדוקציה של CYP450 ויש לו טולרנס. יש להימנע מלתת לילדים.
ברביטוראט, איך לא

פנוטיפ
משפיע יותר על הפנוטיפ, לזמן ארוך
diazepam
ואליום- בנזודיאזפין, לטיפול ממושך בחרדה+הרפיית שרירים.
זמן מחצית חיים 24-48 שעות. מגביר תדירות פתיחת תעלות גאבה.
משמש בהקשר של אפילפסיה לטובת עצירת סטטוס אפילפטיקוס בחדר מיון על ידי נתינה ורידית.
ת"ל: טשטוש ובלבול, הפרעות קוגניטיביות בזכרון לטווח ארוך, סכנה לנפילות, יש סבילות והתמכרות בשימוש בטווח ארוך.
התוויות: נוגד חרדה, שינה, מרפה שרירים, להפסקת התקף סטטוס אפילפטיקוס- טיפול ראשון דרך הוריד.
בנזודיאזפין

די! טווח ארוך
chlordiazepoxide
בנזו שכל 4 המטבוליטים שלו פעילים ולכן הוא ארוך טווח
ללא ספק הבנזו עם השם הכי ארוך- ועם הפעילות הארוכה!
lorazepam
בנזודיאזפין טווח בינוני, אין לו מטבוליטים פעילים, משמשכנוגד חרדה והיפנוטי.
בנזודיאזפין

לא רע... טווח בינוני
clonazepam
בנזודיאזפין, טיפול כרוני באפילפסיה וגם נוגד חרדה.
יעיל לטיפול במיוקלונוס ובאבסנס
בהפסקת טיפול יהיה ריבאונד של ההתקפים
זמן מחצית חיים ארוך 48-60 שעות
בנזודיאזפין

clone
כמה זמן לקח למדענים לשבט! ארוך טווח
flumazenil
אנטגוניסט תחרותי לבנזודיאזפינים במצב של הרעלה, מחזיר את הרצפטור הגאבה לרמת פעילות בסיסית בהיעדר מודולטורים נוספים.
בנוכחות בנזודיאזפינים הוא יקטין את זרמי הכלוריד שהם יוצרים, ובנוכחות אגוניסט אינוורסי הוא יגדיל את הזרמי כלוריד.
ניתן בעת הרעלת בנזודיאזפינים או במחקר.
!יו! מה זה, ניל? דפקת את כל הבנזודיאזפין
beta carbuline
אינוורס אגוניסט אנדוגני של הרצפטור של גאבה, מקטין את זרמי הכלוריד, מגדיל עוררות במצבי חרדה. יגרום להתקפי חרדה קשים ואפילו התקפים אפילפטיים.
in קר-בול

נכנס בדיוק לאתר שבו הבנזין מחמם- ומקרר
אינוורס אגוניסט לבנזודיאזפין
buspirone
חומר נוגד חרדה שאיננו בנזודיאזפין, נקשר לרצפטור סרוטונרגי, בעל פחות ת"ל.
יגרום למעט יותר כאבי ראש ובחילות בתחילה אך בעל פחות פגיעה בריכוז וטשטוש כלומר, יפחית נפילות של קשישים.
בעל פחות הפרעות מוטוריות
משפיע תוך 2-3 שבועות
כשהבוס הוא שי פירון- אני רגוע

נוגד חרדה

לא ברבי ולא בנזין
procaine
מאלחש מקומי אסטרי, עובר הידרוקסילציה בדם ע"י פסאודוכולינאסטרז, לכן זמן מחצית חיים קצר מאוד. בעל פטונטיות של 1.
ת"ל כמו לידוקאין
משמש לאלחוש כאבי שיניים ואלחוש ע"י אינפוזיה, ניתן בשילוב עם נורואדרנלין או ואזוקונסטריקטור אחר לשם מניעת דליפת התרופה.
הקדום

כאבי שיניים
cocaine
משמש לאלחוש של פרוצדורות כירורגיות באף,
מעלה ריכוז קטכולאמינים במרווח הסינפטי שכן הוא חוסם reuptake שלהם ע"י העצב הפרה סינפטי
קוקאין מסניפים מהאף

אלחוש האף
lignocaine
מאלחש מקומי, אמידי, עובר פירוק כבדי ע"י צ'יפ450, בעל זמן מחצית חיים ארוך יחסית, טווח השפעה בינוני.
במינון גבוה יכול לדלוף לזרם הדם ולגרום לרעילות.
בעל שימוש רחב כמאלחש.
המאלחש ניתן עם NA או ואזוקונסטריקטור אחר כדי למנוע דליפה לאזורים אחרים.
לידוקאין
benzocaine
אלחוש חלש, כוויות שמש וכאבי גרון
papaverine
תכונות נוגדות כאב
meperidine
יוצר מטבוליט שנקרא MPTP, נקלט באסטרוציטים ועובר חמצון ע"י MAO-B לMPP+.
עובר לנוירונים דופמינרגים ושם הוא הורג אותם או מצטבר עד שישתחרר ויהרוג אותם.
משמש ליצירת מודלים לפרקינסון. (קשור לאופיאטים)
canabis
תכונות נוגדות כאב
aspirine
תכונות נוגדות כאב
ממשפחת ה- NSAID's מוריד חום, משכך כאבים, ואנטי אינפלמטורי.
מעכב את ה- COX אנזים האחראי על ייצור פרוסטגלנדינים (ציטוקינים בתהליך דלקתי, גורם לחום, אודם, כאבים) ובכך מונע את סינטוזם.
phisostigmin
משמש לטיפול בהרעלה של מורפין החוסם שחרור של אצטיל כולין.
משאיר יותר אצטיל כולין פנוי ולא נותן לו להתפרק. רק לאחר מכן ניתן את הנלוקסן.
clonidine
אגוניסט לאלפא 2, פועל כאוטואינהיביטור. מקטין סימנים אדרנרגים במהלך גמילה.
טיפול במהלך גמילה.
amphetamine
חומר אנדוגני המגביר כניסת דופמין לתוך וזיקולות ההפרשה
nicotine
אגוניסט לפתיחת תעלות ניקוטיניות
prilocaine
מאלחש מקומי אמידי
ת"ל כולל הקטנת קונטרקטיליות הלב, ואזודילטציה.
(לא בטוח)
bupivacaine
מאלחש מקומי אמידי
(רק הזכירה)
tetracaine
טיפות עיניים ואלחוש בחוט השדרה
(לא פירטה יותר)
propracaine
מאלחש טופיקלי בעיקר כאבי עיניים
mepivacaine
מאלחש אפידורלי והזרקות בחוט השדרה, חומר חזק
chloroprocaine
מאלחש בשימוש נרחב
etidocaine
ניתן לאלחוש אפידורלי והזלפה ישירה לגנגליון/ עצב. ניתן ביחד עם נורואדרנלין הגורם לכיווץ כלי דם כדי למנוע מצב של הרעלה סיסטמית
alprazolam
בנזודיאזפין, משמש לטיפול בהפרעת פאניקה, יש לו תופעות גמילה
זמן מחצית חיים 10-20 שעות.
clorazepate
בנזודיאזפין, משמש במהלך גמילה מאלכוהול
triazolam
בנזודיאזפין, משמש כנוגד אגרסיות אך אצל אדם ללא אגרסיות עלול לגרום להן.
tribuline
חומר אנדוגני הגורם לחרדה קשה ואף התקפים אפילפטיים
zolpidem
גורם לסדציה במינון נמוך בהרבה מזה הגורם לאפקט אנטי אפילפטיבנזודיאזפין אגוניסט.
תרופה לא מובנת לי!
phenytoin
הבדל של פחמן אחד מפנוברביטול, ללא האפקט הסדטיבי
משמש כתרופה אנטי אפילפטית נפוצה במקרים של grandmal, תגביר מקרים של התקפי absence, לא מסיס במים, נקשר 90% לחלבוני פלזמה. עובר מטבוליזם כבדי ע"י cyp2c9/10
פועלת דרך 3 מנגנונים: חסימת תעלות נתרן use dependent, חסימת תעלות סידן תלויות מתח מסוג T, מתמוסס בפאזה השומנית של הממברנה ומוריד מוליכות של הפ"פ.
בעלת טווח תרפויטי של 40-100 מילימולאר.
מה זה קר- השיער שלי קופץ מהפירכוסים! (טופ מודל) חייבת פן אחרת אני למות
funny to in
מצחיק שחשבת להכנס, נתרן
חוסמי תעלות נתרן
ethosuximide
התרופה המועדפת באפילפסיה מסוג אבסנס. מעכבת תעלות סידן מסוג T, ומעכבת תעלות נתרן אשלגן, מעכב את האנזים אלדוז רדוקטז החשוב כמייצר מטבוליט של גאבה הגורם להתקפי אסנס. זמן מחצית חיים של 40 שעות.
ת"ל: בחילות, הקאות, עייפות, כאבי בטן
פירוקה מעוכב ע"י ולפרואט
מתערבת במטבוליזם של גאבה למניעת התקפי אבסנס (תרופה מועדפת בילדים). אין לה קשר לרצפטורים של גאבה. מעכבת תעלות סידן מסוג T, בעיקר בתלמוס. מעכבת משחלפי נתרן אשלגן. מעכבת אלדוז רדוקטז
פעם היו גברים עם אתוס, שהיו פשוט אומרים לבחורה "בואי לפה, את!"

שתי התרופות טובות לאבסנס-
ethosuximide&valproate
lamotrigine
תרופה אנטי אפילפטית ממשפחת חסמי תעלות הנתרן, כנראה שיש לה מנגנון נוסף מכיוון שלהבדיל יש לה יעילות טובה כנגד התקפי absence,
ת"ל כוללות כאבי ראש, פריחה ובלבול.
נקשרת 55% לחלבוני פלזמה,
מופרשת מהגוף לאחר מעבר גלוקורונידציה
מה זה קר- השיער שלי קופץ מהפירכוסים! (טופ מודל) חייבת פן אחרת אני למות
funny to in
מצחיק שחשבת להכנס, נתרן
חוסמי תעלות נתרן
carbamazepine
התרופה הנפוצב ביותר לשימוש באפילפסיה בהתקפי גראנד מאל, פועלת ע"י חסימת תעלות נתרן use dependent, חוסמת גם רצפטור A1 לאדנוזין אשר יש לו פעילות אנטיאפילפטית אנדוגנית ובכך מגדילה את כמותו ובטווח הארוך מגבירה את פעילות הרצפטור. A1 פועל דרך הקטנת שחרור גלוטמט במרווח הסינפטי. עובר מטבוליזם ע"י cyp450 וגורם לאינדוקציה שלו. בעל זמן מחצית חיים קצר, 7 שעות ולכן יש לקחת אותו 3 פעמים ביום. מגביר הופעת התקפי absence.
זוהי ה- drug of choice.
מה זה קר- השיער שלי קופץ מהפירכוסים! (טופ מודל) חייבת פן אחרת אני למות
funny to in
מצחיק שחשבת להכנס, נתרן
חוסמי תעלות נתרן
primidone
פרודראג שיתפרק בגוף למטבוליט דמוי פנוברביטול בעל השפעות זהות לשלו. יעיל גם בטיפול במיוקלונוס (סוג אפילפסיה נדירה)
valproate
יעיל כנגד התקפי טוניק קלוניק או התקפי אבסנס.
זוהי ח"ש בעלת פוטנטיות נמוכה. מתפרק ע"י צ'יפ 450 למטבוליטים פעילים. כנראה פועל דרך עיכוב מוליכות לנתרן והגברת מוליכות לאשלגן.
מעלה רמות וזמינות של גאבה במוח דרך זירוז האנזים GAD
מעכב פירוק של גאבה.
מסיס במים, זמינות ביולוגית גבוה, קישור חזק לחלבוני פלזמה.
ת"ל בחילות, הקאות, אנורקסיה או השמנה. תרופה טרטוגנית, עשוי לגרום נזק כבדי. שימושי גם למניעת מניה כאשר ליתיום לא מסייע.
פעם היו גברים עם אתוס, שהיו פשוט אומרים לבחורה "בואי לפה, את!"

שתי התרופות טובות לאבסנס-
ethosuximide&valproate
ethosuximide
מתערבת במטבוליזם של גאבה למניעת התקפי אבסנס (תרופה מועדפת בילדים). אין לה קשר לרצפטורים של גאבה. מעכבת תעלות סידן מסוג T, בעיקר בתלמוס. מעכבת משחלפי נתרן אשלגן. מעכבת אלדוז רדוקטז.
MK801
תרופה ניסיונית, מצאו שהיא חוסמת רצפטורים NMDA בצורה טובה בשיטת use dependent. זהו חומר הלוציגני ועל כן לא בשימוש.
topimarate
ניתן כתוספת לטיפול באפילפסיה. חוסם תעלות נתרן וסידן. מגביר פעילות גאבה. מעכב גלוטמט ו carbonic anhydrase.
ת"ל נמנום, סחרחורת, חשיבה איטית, שינויים התנהגותיים.
לא נותנים במקרים של היסטוריה של אבנים בכליות.
מה זה קר- השיער שלי קופץ מהפירכוסים! (טופ מודל) חייבת פן אחרת אני למות
funny to in
מצחיק שחשבת להכנס, נתרן
חוסמי תעלות נתרן
benzotropine
תרופה לפרקינסון ממשפחת התרופות המקטינות פעילות כולינרגית. מסייעת בעיקר בתחילת המחלה. מאטה גם את פעילות המעי ועל כן משפיעה על ספיגת תרופות אחרות. מונעת את הרעד במנוחה אך לא על הברדיקינזיה. האפיניות לחסמים מוסקרינים יורדת עם הזמן ועם המינון. חודרת BBB כמובן.
כמו אטרופין- אנטי מוסקריני

...בנזו- לטיפול במחלה הבנזו

איזון כולינרגי דופמינרגי- אם הדופמין נמוך, נוריד את האצטילכולין
Levodopa
טיפול הטוב ביותר לפרקינסון, מספקת סובסטרט ליצירת דופמין, תרופה חוצה BBB. יש לה זמינות ביולוגית של 30% ומתוך הכל רק 1% יגיע למוח. יש שימוש בטרמינלים במוח כדי להמיר את הL-DOPA לדופמין ולכן כאשר כמותם תרד עוד יותר השפעת התרופה תרד.
ת"ל בחילות והקאות בגלל עירור מרכז ההקאה במוח. הפרעות שינה, הלוצינציות עד פסיכוזה ומניה. אפקט יונוטרופי חיובי בלב.
מרגע שתקופת ההשפעה של לבידופה יורדת מתחילים לחלק את המינון למספר פעמים ביום ומצאו שזה מועיל.
carbidopa
מעכב את הדופמין דהקרבוקסילז, כלומר יעכב פריפרית את AAAD אשר מפרק את הדופמין. אינו חודר BBB.
reserpine
מעכב קליטת דופמין לוזיקולות
*deprenyl*
=selegeline
מעכב של MAO-B הנמצא בעיקר במוח ואחראי על פירוק דופמין. ניתן כטיפול משלים עם לבידופה לפרקינסון על מנת להעלות את הזמינות של דופמין במרווח הסינפטי.
יש המשייכים אותו גם לטיפול בדיכאון אך פחות יעיל כי MAO-A הוא העיקרי בדיכאון
דה-פרה

מעכב את מי שעושה מאוווו
(mao inhibbitor)

מונע פירוק דופאמין, אנטיאוקסיגנט לטיפול בפרק'
rasagilline
תרופה נגד פרקינסון, ניתנת כאינהיביטור תחרותי בלתי הפיך של MAO-B,
בנוסף יש לה עוד אפקטים: הגברת שחרור דופמין, אינדוקציה לחלבון אפופטוטי bcl-2, משרה סביבה של אפקטי גידול, חוסם השפעת מטבוליטים טוקסיים של דופמין, מייצב פוטנציאל ממברנה של המיטוכונדריה.
במודלים אנימליים נמצא כי התרופה לא הייתה רק סימפטומטית אלא גם עצרה את מהלך המחלה אין עדיין עדות אנושית.
היא רזה גילי, הא?
גילי לא פרה- מעכב מאווווו
entacapone
תרופה לטיפול בפרקינסון המעכבת תחרותית את COMT, המפרק את הדופמין ואת הL-DOPA בפריפריה.
ניתנת כמו carbidopa כטיפול משלים לl-dopa
אל קפונה הכניס את קומט לקומה

comt inhibitor

מונע פירוק דופא, לטיפול ברקינסון
tolcapone
טיפול בפרקינסון, דומה לאנטאקפון אך חודר מחסום דם מוח ובכך מעכב את COMT במוח.
ניתן כטיפול נוסף לדופה.
אל קפונה הכניס את קומט לקומה

comt inhibitor

מונע פירוק דופא, לטיפול ברקינסון
bromocriptine
טיפול בפרקינסון. משפחת הארגוט כמו הטיפולים במיגרנה. אגוניסט מלא לרצפטורים D2,3,4 וחלקי לD1.
משך טיפול ארוך יותר אך יעיל פחות ממתן L-DOPA
ת"ל בחילות והקאות, ירידה בל"ד תופעות פסיכוטיות. נגזרות ארגוט עלולות לגרום לפיברוזיס בריאות או בפריטונאום.
ניתן גם לטיפול בעודף שחרור פרולקטין בנשים הגורם לבעיית פוריות דרך מסלול דופמינרגי A8
קריפי מה שעשו לברומו
רפאו את הפרקינסון, אבל גרמו לפסיכוזות

חוסר דופא->פרקי', עודף דופא->פסיכוזה
D1 agonist
ergot
ripinirole& cabergoline
טיפול בפרקינסון, אלו חומרים לא ארגוט, ניתנים כמונותרפיה בתחילת הטיפול אך נמצא כי במתן עם לבידופה הם מותחים את משך הטיפול האפשרי.
נמצא כי שי להם אפקט נוגד דחק חמצוני וחושדים כי זה יכול לשנות את מהלך המחלה. בעלי פחות ת"ל מברומוקרפטין ומפחית הלוצינציות.
amantadine , rimantadin
תרופה לפרקינסון, במקור אנטיויראלית. משמשת להגברת שחרור דופמין מהסינפסות כמו אמפתאמינים. מעכבת קליטה מחדש של דופמין. אנטגוניסט לרצפטור מוסקריני וNMDA.
מעלים את מספר הרצפטורים לדופמין בסטריאטום. יעיל למשך 6-8 חודשים, מתאימים לשלב המוקדם של המחלה.
ת"ל הפרעות בשינה, עצבנות, כאב ראש, הלוצינציות, אצירת שתן, בצקת פריפרית.
אמנטדין=אמפטמין

בדומה לאמפטמינים, מגבירים שחרור דופא

יעיל בשלבים ראשונים, כשעוד יש דופא
imipramine
נוגד דכאון טריציקלי לא ספציפי (גם נוראדרנלין וגם סרוטונין)
אני בדיכאון על מות אימי
קח אימיפראמין!

דיכאון? אולי תהיה יותר ספציפי- מה בדיוק אתה מרגיש?
fluoxetin
זוהי הפרוזאק
תרופה נוגדת דיכאון ממשפחת SSRI.
מעכבת את הנשא הסרוטונרגי באפיניות גבוה יותר. יש לה פחות ת"ל מאשר TCA ומעכבי MAO.
ת"ל הפרעות שינה, בעיות תפקוד מיני
_oxetin=SSRI

מגבירה את הזרימה השוטפת
flow

פרוזאק
paroxetine
תרופה נוגדת דיכאון ממשפחת SSRI.
בעלת השפעה פחות מפרוזאק להפרעות שינה.
_oxetin=SSRI
venlafaxine
תרופה נגד דיכאון מסוג mixed inhibitor
או בשם אחר SNRI
אין לה ספציפיות לאופי החסימה
moclobemide
טיפול לדיכאון, מעכב הפיך של MAO-A, מהוו אב טיפוס לקבוצת RIMA.
לא גורם לעליה במשקל, פחות פוגע בתפקוד מיני, מתחרה במע' העיכול עם טיראמין. ללא ת"ל אנטי כולינרגיות. מעכב מטבוליזם של תרופות נוספות.
איזה דכאון, רציתי קפה וקבלתי מוקה לא במידה הנכונה.

(גם מוקה מכינים מחלב פרה- מעכב מאווו של דכאון- MAO A)
isoniezid
iproniazid
טיפול בדיכאון, עיכוב בלתי הפיך לא סלקטיבי של MAO.
גורם לת"ל של הפעלת מע' אדרנרגית. המטבוליטים הפעילים של התרופה קושרים את האנזים עצמו ואת הקופקטור שלו (flavin).
עשוי להוביל לשוק היפרטנסיווי. שכן MAO A מצוי במע' העיכול וחסימתו תוביל לעליה של טיראמין אשר יגרום לעליה בל"ד.
methylphenidate
ריטאלין, לא ברור מהו המנגנון הגורם לריכוז.
מגבירה שחרור דופמין ולכן ניתן לתת בפרקינסון
rivastigmine
ניתנת לטיפול באלצהיימר, התרופה הנמכרת ביותר.
פועלת במנגנון של עיכוב AchE
לא ברור כיצד בדיוק היא משפיעה.
lithium carbonat
טיפול המחלה דו קוטבית, משפיע על 60-80% מהחולים. ריכוז תרפויטי 0.6-1.2 מילימול לליטר. ניתן דרך הפה, ריכוז שיא לאחר שעה/תיים, יורד לאחר 4-6 שעות. מסיס במים, נספג דרך מע' העיכול. לא עובר בקלות מחסום דם מוח לכן ריכוזו במוח חצי מבפלזמת הדם. מצטבר בתאים ולא נקשר לחלבוני פלזמה. מופרש בשתן, עובר רהאבזורפציה בצינור הפרוקסימלי 80%. ת"ל צמא, השתנת יתר, עליה בTSH, השטחת גל T, אריתמיות.
פועל דרך חסימת הצמדות חלבוני G בגלל תחרות עם מגנזיום, ומעכב חזרה של תוצרי פירוק 2PIP חזרה לממברנה.
ליתיום, טיפול במאניה דיפרסיה
haloperidol
תרופה אנטיפסיכוטית מהדור הראשון, אנטי דופמינרגית, קשורה לD2 היחיד שקובע את יעילות התרופה.
משפיע על הסימפטומים החיוביים
מתקבל אפקט קוגניטיבי לאחר שבועיים-שלושה
halo! i need help!
משוגע בבית משוגעים- טפיול בסכיזופרניה
כלור, תיאו והלוגן- כימיה של הדור הישן
דור ישן, אפיניות גבוהה לרצפטור דופמין
D2
בעיה של דיסקינזיה
clozapine
תרופה אנטי פסיכוטית, בעלת אפיניות נמוכה לרצפטור דופמינרגי 2 אבל אפיניות גבוה לסרוטונרגים. חוסמת גם מוסקרינים. יש לה פחות ת"ל מאשר הדור הראשון. יש לה ת"ל המטופוייטיות: לויקונוטרופניה, אגרנולציטוזיס, בעלת השפעה טובה על הסימנים השליליים.
close
הטיפול מונע אשפוז במחלקות סגורות

דור חדש של טיפול בסכיזופרניה
אפיניות גבוהה לרצפ' סרוט' ונמוכה יחסית לD2
אין דיסקינזיה
chlorprozamine
תרופה אנטיפסיכוטית , דור ראשון, ממשפת הפראמין, בעלת מבנה של פנותיאזין, יש לה השפעה אנטי פסיכוטית מרגיעה.
כלור לא זמין (או לא מאזין)
הפסיכופט לא אתנו, תרופה נוירולפטית

כלור, תיאו והלוגן- כימיה של הדור הישן
risperidone
אנטי פסיכוטית, אפיניות לרצפטורים סרוטונרגים, בנוסף משפיע על רצפטורים: אלפא אדרנרגי, היסטמינים ומוסקרינים.
גורם לפחות ת"ל
איזו הקלה, אפשר לחזור לנשום רגיל

הסכיזופרניה מטופלת, ועוד בתרופה מהדור החדש
halothene
מרדים, נוזל נדיף, קב' פחמימנית קטנה עם מתמיר של ברום וכלור, מסיס במים ושומן, MAC קטן 0.8, חומר חזק.
אינדוקציה איטית, עובר מטבוליזם כבדי 30%.
בעל המון ת"ל: הפטוטוקסי, אריתמוגני, מקטין תפוקת לב, מוריד ל"ד, מדכא את מרכז הנשימה.
אין לתת לחולים עם בעיות כבד.
הלו! אני המקור!

MAC של 1
אינדוקציה איטית
רעיל לכבד, בעיות קרדיווסקולריות
enflurane
גז מרדים
isoflurane
גז מרדים, דומה להלותן, אינדוקציה לא מהירה, MAC יותר קטן 1.15%, פחות מסיס מהלותן, עובר פחות מטבוליזם כבדי ולכן פחות מסוכן אך יקר יותר.
ת"ל: מקטין תפוקת לב, מוריד ל"ד, מגרה את מרכז הנשימה.
N2O- nitrois oxide
גז מרדים, במצב צבירה גזי בטמפ' החדר, אינדוקציה מהירה מאוד ופינוי מהיר מאוד, לא מאוד מסיס בשומן, MAC גבוה מאוד 100, פטונטיות נמוכה. יגיע מהר למוח אך ישפיע עליו בצורה חלשה. מפונ כפי שהו מהנאדיות ללא מטבוליזם בגוף.
משמש בתערובת עם גזי הרדמה אחרים.
אין לו ת"ל.
משמש לסדציה קצרה או ארוכה עם גזים אחרים, גם להרדמה כללית.
MAC גבוה מאוד, פוטנטיות נמוכה
אינדוקציה מהירה בשל מקדמי חלוקה נמוכים- אוהב להיות גז

מעט ת"ל
midazopla
משמש לטשטוש של חולה ולא להרדמה עצמה. מסייע לשיכחה רטרוגריידית
ניתן גם בשילוב עם קטמין
etomidate
חומר הרדמה דרך הוריד, משרה פעולה מהירה, מפורק ע"י אסטרזות בכבד ובדם, חומר יעיל עם מיעוט ת"ל, ליתים עשוי לגרום להופעה בEEG של תמונה דמויית התקף אפילפטי. אינדקס תרפוטי רחב מעיד על בטיחות התרופה. גורם להקאות לאחר הניתוח. נקשר לתת יחידה B3 ברצפטור הגאבה.
הפעלה גאבארגית (ביתא3)
ketamin
משמש להרדמה, בעל שני איזומרים אחד פעיל יותר(S) אך ניתן כתערובת רצמיט. יש פירוק כבדי ע"י אנזימים מיקרוזומלים, נקשר לתעלת כלוריד בעת הפעלת הרצפטור NMDA ע"י גלוטמט. כלומר use dependent. בעל תכונות אנלגטיות וסדטיביות
ניתן בשילוב עם propofol או midazolem לשם יציבות חולה בטיפול נמרץ למשל מכיוון שהוא משפיע חיובית על מע' קרדיווסקולרית ונשימה. גורם להלוצינציות, לכן יש בו abuse.
איזה קטע!

רק אננטיומר אחד פעיל- S
ודווקא השני גורם להזיות
אנטגוניסט NMDA לא תחרותי, תלוי שימוש
oxazepam
בנזו, המטבוליט האחרון לפני קוניוגציה ולכן טווח קצר
propofol
מהיר פעולה
אמנסטי עם מעט בחילות
משפיע על רצפטורים קנבינואידים
מאיט סגירת תעלת כלוריד ברצפטור GABA