Wocabulary Essay

5146 Words Nov 4th, 2015 21 Pages
Colorful

www.em.colorfulmedia.pl

49/2014

MEDIA

A

annuity əˈnjuːɪti | renta (roczna)

belly | pot. brzuch

antics | żarty, wygłupy

below freezing | poniżej zera

ability | zdolność, umiejętność

anxiously ˈaŋ(k)ʃəsli | z niepokojem, z niecierpliwością

beneath | pod

anyway | zresztą, tak czy inaczej

biddy | pot. starucha

apparel | ubiór

bird’s eye view | widok z lotu ptaka

apparently | najwidoczniej

bizarre bɪˈzɑː | dziwaczny

applicant | wnioskujący

above all | przede wszystkim abs | mięśnie brzucha abundant in sth | obfitujący w coś according to sth/sb | według czegoś/kogoś benefit | świadczenie

account | relacja

application | zastosowanie

blockbuster | hit kasowy, wielka
…show more content…
w szkole)

ancestor | przodek

be it X or Y | czy to X czy Y

ancient | starożytny

beau bəʊ | kawaler, amant

business acumen | przedsiębiorczość ankle | kostka

beauty product | kosmetyk

bustling | tętniący życiem

annually | rocznie

Beijing beɪˈdʒɪŋ | Pekin

butt | pot. tyłek

altogether | zupełnie, całkiem amazing | wspaniały

bum | BrE pot. tyłek

Colorful

www.em.colorfulmedia.pl

49/2014

MEDIA

C

concerning sth | dotyczący czegoś

can’t get enough of sb/sth | nie móc się kimś/czymś nacieszyć, nie mieć kogoś/czegoś dość

considered X | uważany za X

Cancer | Rak

constantly | ciągle, stale

despite sth |

Related Documents