Tag Morwows Essay

702 Words Nov 27th, 2012 3 Pages
Andres Bonifacio
Ang kahirapan sa buhay ay di dapat maging hadlang sa ating pagmamahal sa bayan.
Ipananganak si Andres sa tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang ama nya ay si Santiago Bonifacio na isang sastre. Ang ina naman nya ay si Catalina de Castro na isang masipag na maybahay. Katorse anyos pa lamang nang maulila si andres. Kaya nagdesisyon sya magpaalam kay Don Guillermo Osmena na guro niya sa paaralang primarya. Panganay sa magkakapatid si andres siya ang unang nagtrabaho upang buhayin ang pamilya nila. Kasama nya ang mga kapatid nya na sina Ciriaco, Procopio, Troadio, Espiridiona at Maxima, gumawa at naglako sila ng mga tungkod na kawayan at papel na pamaypay sa lansangan upang may makain lamang. Ngunit hindi sapat ang
…show more content…
Dahil sa alitan tungkol sa oraginsasyong pulitikal matapos mabunyag ang katipunan, nahalal si Emilio Aguinaldo sa Cavite at nawalng halaga ang mga pagsisikap ni Andres na magbalik sa Montalban. Pinadakip sya ng bagong halal na Pangulong Aguinaldo at iniharap sa isang korte military. At doon hinatulan si andres na mamatay. Nang muling mapag aralan ang kaso ni andres ay planong ipatapon na lang sa malayong lugar na nagtatag ng katipunan.
Noong mayo 10, 1897, si andres na inilabas sa kulungan ay pinatay sa Mt. Buntis sa Maragondon, Cavite. Binaril sya ng mga sundalo sa ilalim ng pamamahala ni Koronel Lazaro Macapagal.
Ang pangalang Andres at katipunan ay iisa. Walang KKK kung walang andres. Ang kaisioang pagpapalaya ay isinagawa ng isang tunay na rebolusyonaryo sa matapang na katauhan ng nag iisang sa Andres Bonifacio.
Sa mga mata ng mga dayuhan, Pilipino sa aking mga mata ipinakita ni andres ang kaniyang tapang sa maraming pamumuno sa mga katipunero at mismong pakikipagdigmaan sa mga mapang-aping kalaban. Ang dapat katangian ng isang bayani gaya ni andres ay isang maging matulungin at masipag upang makaahon sa hirap at isa pa maging masikap kahit saang pagsubok. At hindi mawawala ang katapangan para lang mailigtas ang kabutihan ng bawat Pilipino. At para masabing isa siyang bayani ipinapakita niya ang katangiang mapagmahal sa sambayanang Pilipino at maging mautak sa lahat ng bagay. Naging bayani sya dahil nagawa nya ang

Related Documents