Syre Og Baser Essay examples

1000 Words 4 Pages
Syrer og Baser:
Hvad er en syre?
En syrer er en betegnelse for alt der har en pH-værdi på under 7 når den når over 7 kommer der normalt en basisk reaktion. En syrer har en masse H+-ioner som den kan afgive. Altså det hydrogen en syrer kan afgive kaldes syrerbrint.
Med hensyn til syrer kan de enten være stærke og svage det er meget forskelligt. Citronsyre, kulsyre(H2CO3) og eddikesyre(CH3COOH) er svage, mens saltsyrer(HCL), salpetersyre(HNO3) og svovlsyrer(H2SO4) er nogle stærke syre. Der findes ikke kun stærke og svage syrer. De kan også være mellemstærke og mellemsvage, en fosforsyrer(H3PO4) er eks. middelstærk.
Forskellen med svage og stærke syrer er at de stærke, afgiver let H+-ioner mens en svage H+-ioner holder bedre på dem.
…show more content…
Natriumhydroxid(NaOH) som indeholder Na+ ioner og OHminus-ioner man omtaler også ofte Natriumhydroxid(NaOH) som en stærk base, selv om det er OHminus-ionen, der er basen og ikke Na+-ionen.
Ved en base kan man blande OHminus-ionen og H+-ioinen fra saltsyre og sammen danner de en reaktion og bliver til vand(H2O). Carbonat-ionen er også en base, den er dog stadig lidt stærkere end ammoniak.
Alle salte der indeholder Carbonat-ionen reagere basisk.

Forsøg omkring syrer og baser: 1. Reagerer forskellige metaller lige hurtigt med en syre? 2. Magnesium i syrer 3. Syrens ledningsevne

1. Reagere forskellige metaller lige hurtigt med en syre?:
Man skal bruge 4 reagensglas. Alle fyldt op med ca. 2ml fortyndet saltsyre(HCL). * Et af glassene putter vi et stykke Zink(Zn) i. * Et andet af glassene putter vi et stykke Jern(Fe) i. * Et tredje af glassene putter vi et stykke Magnesium(Mg) i. * Et fjerde af glassene putter vi et stykke Kobber(Cu) i.

Derefter vil der ske forskellige reaktioner i de 4 reagensglas.
Den første der reagere er Magnesium(Mg) derefter kommer Zink(Zn), Jern(Fe) og til sidst Kobber(Cu) som ikke engang reagere i saltsyren.

Ud af reagensglassene bliver der dannet stofferne Magnesiumclorid og Hydrogen.

2. Magnesium i syrer:
I dette forsøg skal man bruge 5 reagensglas. Hvor hver i sig af glassene skal fyldes med 10 ml af 5 forskellige syrer; * Et med Saltsyre * Et andet med Svovlsyre * Et

Related Documents