Student Essay

593 Words Oct 6th, 2015 3 Pages
Caset linclon electric company

1. Hvorfor er de suksessfulle? * Insentivsystemer; betaler for * Klart strategi, kostnadsleder. * Personer som ikke er produktive, slutter fordi de ikke tjener nok. Siden det er bonusbasert * Kundefokus; god kvalitet, god pris, om de har et problem prøver ledelsen og løse det. De vil finne den beste løsningen til kundene siden. * Sterk trening av de ansatte, promosjon * amerikansk drøm; du trenger ikke starte med en utdanning, men om du jobber hardt så kan du nå til topps. En amerikansk kultur. * Lønnsakkord gjør at du jobber mer, som gjør at bedriften tjener mer, produktiviteten går opp og det er rettferdig. Du tjeneretter hva du gjør. * Sluttårs bonuser gir økt
…show more content…
* I Norge er det ikke så mye resultatbasert jobbing, slik som i utlandet. * Jobb tidene. vil heller ikke passe inn. De jobber hele døgnet. * Ingen fagforening er et problem i mange land. Det er et krav i Norge. * Japan kan være et godt eksempel, det må være et land som kulturen er allerede integrert. For vanskelig å sette opp i land som allerede har noe helt annet. * Denne type strategi kan fungere i produksjonsselskaper der det produseres like produkter, IKKE ulike. Det kan heller ikke fungere i innovasjons og teknologi selskaper.

4. Hvilke råd vil du gi til ledelsen for at de skal overleve og gjøre det bedre? * Anbefaling; ansettelse fra utenfra selskaper, få inn yngre personer og kanskje personer med utdanning som kan jobbe med innovasjon og teknologi. Verden rundt endres rask, for å overleve må du fornyes hele tiden. Det er også mer og mer anbefalt og være fleksibel, siden verden er dynamisk. hva er de nyeste generasjoners forventinger til bedriften. Være mer åpen til teknologi. * Kanskje ikke bare resultatbasert bonuser, men kanskje innovasjons basert bonus så om du kommer med gode ideer kan du også få en lønn, ikke bare så mye du klarer produsere/jobbe.

Det er et stort stabilt selskap, men de har problemer. De kan ikke fokuserer på kostnad hele tiden. Fordi andre selskaper har også tatt innpå dette. Men det er ikke en bra aksje å kjøpe som og om de skape verdi, må de

Related Documents