Strategy Essay

8793 Words Dec 5th, 2010 36 Pages
History 1. Tamarahi Pariri Tītoko o te Rangi Whakawhiti o te rā Whakaāio whenua He kupu whakataki ki te āhua o te rangatira pēnei i a Whakaue Kaipapa, he uri mokopuna o ngā kāwai rangatira i kawea te waka o Te Arawa mai i te kāinga o ō rātou nā mātua o Houmaitawhiti mā, nāna te aki ki ana nei uri “me kite atu he mate tarāwhare”.

He whai a Tamatekapua mā i te kupu aki a Houmaitawhiti i te wehenga atu i Hawaiki pāmamao ahakoa he takahanga i te Korokoro o te Parata, ahakoa te riri a Ngātoroirangi i tau pai mai a Te Arawa ki Maketū. He toronga atu a te tamaiti me te pōtiki a Tamatekapua ki te kimi nōhanga mō rātou nā reira i te tae a Kahumatamomoe rāua ko Īhenga ki te tuawhenua o te puku o Te Ika a Māui.
…show more content…
Kua tuhia ki te pātere nei ngā tauira me ngā akoranga kua tāia, kua whakaūngia hoki ki te mauri o ngā whakatipuranga maha, heke iho i a Houmaitawhiti. Mārama ana ēnei tauira i roto i ngā uri o Whakaue, i te Whakaue o nāianei me te Whakaue o ngā rā kei te heke mai.

Hei te tīmatanga o te waiata e kī ana nā te noho apiapi i Rangiātea i whakatau ai rātou kia nuku ki tētahi atu pito o Te Moana nui a Kiwa noho ai. Nā runga i tēnei, me te mātauranga tuku iho i ngā wharaunga a Kupe mā mō te tini o ngā moutere i tawhiti, i tītoko i a Tamatekapua ki te whakarite i tētahi heke e huri ai te ao mō ngā uri whakatipu, e kore e hokia.

Nō te tāraitanga o te waka o Te Arawa me tōna whakarewatanga e te tohunga e Ngātoroirangi rāua ko te kaihautū ko Tamatekapua i mārō ai te heke o Te Arawa tāngata ki ngā takutai o Aotearoa. Nā rātou, nā te hunga i haere mai ai mā runga i te waka o Te Arawa i te taha o ēnei rangatira nui i whakanohonoho haere i ngā whenua o te taha moana me te tuawhenua o Te Ika a Māui.
2.

He haere hira tonu taua haere. Ahakoa te karakia kikiwhara a Ngātoroirangi kia whakahekea a Te Arawa ki Te Korokoro o te Parata, hei ngaki i tōna mate ki ngā māmingatanga a Tamatekapua, nā tōna aroha pūmau ki tōna hoa wahine ki a Kearoa i puta ai rātou i te āwhā o tā Kearoa whakapiringa ki a Tamatekapua, ā i tau pai ai a Te Arawa me ōna tāngata ki Aotearoa.3. | | Proud son of a proud

Related Documents