Problemi Mikrosociologije Essay

701 Words May 1st, 2016 3 Pages
Problemi mikrosociologije

Mikrosociološki argumenti upućeni makrosociologiji relativno su dobro poznati u hrvatskoj sociološkoj zajednici: nemogućnost verifikacije, posljedično odsustvo empirijskih dokaza, determinističko portretiranje društvenih procesa, konceptualna apstrakcija i sl. U kontekstu američke sociologije, makrosociologija je bila oznaka za mamutski sistem s globalnim pretenzijama i politički konzervativnim primjesama u vidu strukturalnog funkcionalizma Talcotta Parsonsa. U hrvatskom kontekstu, stvari su drugačije. Kako je makrosociologija poistovjećena s marksističkom paradigmom, procvat mikrosociologije shvaćen je kao teorijsko osuvremenjivanje, moderniziranje discipline, napredak i apolitičan korak u istinu. Iskorak iz
…show more content…
Ako se, primjerice, jedna plemenita disciplina kao što je to medicina iskorištavala za eksperimentiranje na ljudima, zašto bi sociologija bila otporna na instrumentalizaciju? Dakako, nemojmo zaboraviti poučnu epizodu antropološke discipline, njezin doprinos kolonijalizmu, sinergiju s vojnim kompleksom i nemjerljivu štetu domicilnim populacijama, koja se danas nastoji isprati teorijski radikalnim, ali politički potpuno sterilnim „nabrijavanjima“ na plejadu potpuno nerazumljivih autora i autorica. Ako je vjerovati Davidu Priceu i njegovoj knjizi Weaponizing Anthropology (AK Press, 2011), stare navike društveno-humanističkih znanosti odumiru teško.
Jedan od najvažnijih problema sociološkog empirizma leži u financijskim sredstvima potrebnim za istraživanje. O izvoru financiranja ne ovisi samo odabir teme istraživanja, obujam i metodologija, nego čak i rezultati. Ako je financiranje problematično u prirodoslovnim znanostima, kao što to tematizira filozofija znanosti inspirirana Thomasom Kuhnom, kako neće tek biti u društveno-humanističkim?
Metodološki individualizam sugerira kako se makro „razina“ društva treba utjeloviti u mikro interakcijama. Još strože postavljeno, metodološki individualizam završava u proučavanju mozga i traganju za društvenim činjenicama u sinaptičkim vezama između neurona. Ovdje problem nije teorijske ili konceptualne, već disciplinarne naravi: gdje su ljudi koji rekodiraju makro

Related Documents