Essay about Nemtudom

807 Words Feb 2nd, 2012 4 Pages
Reklám: fizetett, személytelen termékeket szolgáltatásokat, ötleteket, szervezeteket, és embereket széles hatókörű médiákon keresztül elérő kommunikáció, ahol a közölt információk tartalmát a reklámot fizető vállalkozások határozzák meg.
Reklám célja:
- A vállalat piaci bevezetése
- A vállalati tevékenység bővítésének ismertté tétele
- A termék piaci bevezetése
- A termék piaci pozíciójának megerősítése
- A termék hanyatlásának késleltetése
- Versenytársak tevékenységére adott válasz
A reklám csoportosítása:
- Általános – rétegreklám
- Tárgy szerint: termék vagy szolgáltatás reklám, cégreklám, akció vagy eseményreklám
- Életgörbe: bevezető, emlékeztető, fenntartó, image növelő
- Érzékszervre hatás szerint: vizuális, auditív,
…show more content…
Újság nem gond át lehet lapozni)
• De médiumok első bevétele: reklám, ha nem lenne reklám nem lennének médiumok
• Fizetni a médiumért?
• Manipuláció?
Manipuláció:
Több mint meggyőzés!
„Manipulációról akkor beszélhetünk, ha valakit úgy akarunk rávenni valamire, úgy akarunk vele elfogadtatni valamit, hogy nem elégszünk meg a nyílt közléssel, és nem csak azt, vagy nem elsősorban azt mondjuk, ami közlésünk valódi célja!”

AIDA modell: összefoglalja a reklám lehetséges céljait
- Attention=figyelem felkeltés: kommunikáció hatására az emberek egy részének figyelme felkeltődik (például a termék iránt)
- Interest=érdeklődés: felfigyelők egy része elképzelhetőnek tartja, hogy problémáikra megoldást kaphatnak a termék által
- Desire=vágy: érdeklődők egy részében felébred a vágy a termék megszerzése iránt
- Action=tett: bekövetkezik a vásárlás
Célokkal szembeni követelmények:
- Világosak
- Egyetértésen alapulók
- Csak a reklám eszközeivel

Related Documents