Memory Essay

2325 Words Aug 9th, 2015 10 Pages
Kapag nagbabasa kasalukuyang pananaliksik, ang isa ay bumagsak sa pamamagitan ng paglaganap ng mga "bagong" teorya ng pagbabasa proseso. Ang layunin ng papel na ito ay upang ipakita ang nananaig theories ng pagbabasa-unawa, upang suriin ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba, at matukoy kung sila ay tiyakan iba't-ibang o kumakatawan sa isang pangkalahatang teorya ng cognitive development partikular inilalapat sa pagbabasa. KASANAYAN MODEL Ang tradisyunal na kahulugan ng pagbabasa-intindi bilang na ito ay naisalin na sa pamamagitan ng mga may-akda at mga manunulat ng …show more content…
Sa ibang salita, batay sa mga store ang mga reader ng impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang wika mula sa kanyang kaalaman sa pamamagitan ng bibig wika, ang isang reader alr2ady nakakaalam ng isang bagay tungkol sa kung paano salita ay iniutos at ano ang mga uri ng kahulugan na salita makamtan sa ilang mga konteksto. Ang unang bahagi ng psycholinguistic modelo ay una ng isang top down o conceptually hinihimok ng modelo kung saan ang diin ay sa mga hula ng mga kahulugan. Sa paglaon. ito ay ang

konsepto na bumuo ng isang paghahanap para sa mga data o mga salita upang kumpirmahin ang mga paghuhula. (Goodman) Sa loob na ito pananaw Smith tumutukoy pagbabasa-unawa ng paggawa ng magkaroon ng kahulugan ng kung ano ang iyong basahin sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang alam mo, o ang teorya ng mundo kung saan ikaw ay sa iyong ulo.
Totoo ang mga mambabasa ay inaasahan na gamitin ang bago kaalaman at karanasan sa mga wika upang makakuha ng kahulugan mula sa print. Isang katangian sa pagbuo ng parehong mga kasanayan at psycholinguistic teorya ng pagbabasa-intindi ay ang paggamit ng

Related Documents