Essay on Maths Fsa

771 Words May 31st, 2015 4 Pages
-------------------------------------------------
1. På tryk - tryk på
1.1
Bladets alder:
2011-17=1994

Bladet udkom første gang i 1994.

1.2
Læsere pr eksemplar: 10800070000=5435≈1,542857

Frikvarter har i gennemsnit 1,5 læsere pr blad.

1.3
Procentdel reklamer:
2454=49≈0,4444444

Reklamerne fylder 44,4 % af siderne i bladet.

1.4
Anilla var hurtigere end Wiswus:
22,09-19,78=2,31

Anilla vandt med 2,31 sekunder.

1.5
Annilas tid for at taste en normalside:
2400160*19,78=296,7

Det tager Anilla 296,7 sekunder at taste en normalside med samme tempo som før.

296,760

Det tager Anilla cirka 5 minutter at taste en normalside med samme tempo som før.

-------------------------------------------------
…show more content…
3.2 Længste side på fladskærmen:
279=3*16=48

Den længste side på fladskærmen er 48 cm.

3.3 Længde på vinkelrette side:
42*2,54=106,68

WordMat's trekantsløser anvendes med input: C = 90° , a = 52,3 , c = 106,68

A
B
C a b c A
B
C a b c | |

Længden af siden b findes vha. pythagoras b=c2-a2=106,682-52,32=92,98028 Længden på siden er 92,98 cm

3.4 Gennemsnitlig seertid:
Aflæst i diagram

Den gennemsnitlige daglige seertid for en 15-årig i 2007 var 95 min.

3.5

Diagrammet viser at ældre ser markant mere tv end yngre individer. Den yngste aldersgruppe ser mest tv.
Alle aldersgruppers seertid er forøget siden 2002.

3.6
Pigernes daglige gennemsnitlige seertid: Obs. | Hyp. | Frekvens | Kum. Frek. | Kvartilsæt | 70 | 1 | 10% | 10% | Nedre | 80 | 80 | 2 | 20% | 30% | Median | 90 | 90 | 3 | 30% | 60% | Øvre | 110 | 100 | 1 | 10% | 70% | Obs. Fraktil | 110 | 1 | 10% | 80% | | | 120 | 2 | 20% | 100% | | | | | | | Middeltal | 95 |

Drengenes daglige gennemsnitlige seertid: 30 | 1 | 7% | 7% | Nedre | 60 | 40 | 1 | 7% | 14% | Median | 95 | 50 | 1 | 7% | 21% | Øvre | 140 | 60 | 2 | 14% | 36% | Obs. Fraktil | 70 | 1 | 7% | 43% | | | 90 | 1 | 7% | 50% | | | 100 | 1 | 7% | 57% | Middeltal | 100 | 110 | 1 | 7% | 64% | | 50,8 | 120 | 1 | 7% | 71% | |

Related Documents