Marketingplan Iederz Essay

6783 Words Mar 9th, 2015 28 Pages
iederz
Business Post

-in bedrijf en in control-

strategisch marketingplan

-in bedrijf en in control-

strategisch marketingplan

Februari 2011
B. van Wegen
Stdnr.380800
CED2A

Samenvatting

iederz Business Post is een onderdeel van iederz, de voormalige sociale werkplaats van de Gemeente Groningen. Business Post is één van de werkleerbedrijven van iederz, die gezamenlijk aan het bedrijfsresultaat van iederz moeten bijdragen. Business Post is actief op het gebied van postbezorging en maakt deel uit van Business Post Nederland. iederz, en daarmee Business Post , heeft geen goed geformuleerde visie en missie.

De missie van iederz zou als volgt
…show more content…
Hiertoe zouden processen beter ingericht moeten worden en Inhoudsopgave
INLEIDING EN ACHTERGROND 8
IEDERZ 8
IEDERZ BUSINESS POST 8
BUSINESS POST 8
ONTBREKEN MISSIE EN VISIE IEDERZ 9
GEFORMULEERDE MISSIE EN VISIE IEDERZ 10
MISSIE EN VISIE BUSINESS POST 11
MARKTAFBAKENING 11
WAARDESTRATEGIE 12
HOOFDSTUK 1. INTERNE ANALYSE 13
MANAGEMENT 13
WINST 13
MEDEWERKERS 13
CULTUUR 13
HOOFDSTUK 2. AFNEMERSANALYSE 15
BEDRIJVEN 15
KLANTENRESPONS 15
HOOFDSTUK 3. BEDRIJFSTAKANALYSE 16
MACRO-OMGEVINGSFACTOREN 16
Demografische factoren 16
Economische factoren 16
Sociaal-culturele factoren 16
Technologische factoren 16
Ecologische factoren 17
Politiek-juridische factoren 17
MARKTFACTOREN 17
BEDRIJFSTAKSTRUCTUURFACTOREN 19
HOOFDSTUK 4. CONCURRENTENANALYSE 21
CONCURRENTEN 21
SUBSTITUUTPRODUCTEN 21
HOOFDSTUK 5. DISTRIBUTIEANALYSE 22
HOOFDSTUK 6. LEVERANCIERSANALYSE 23
GOEDEREN 24
HOOFDSTUK 7. SWOT-ANALYSE 25
KRACHT 25
ZWAKTE 25
KANSEN 25
BEDREIGINGEN 25
HOOFDSTUK 8. MARKETINGDOELSTELLINGEN 26
MARKETINGDOELSTELLINGEN 26
Effect ziekteverzuim op omzet 26
HOOFDSTUK 9. MARKETINGSTRATEGIE 27
MARKTSEGMENTATIE, DOELGROEPKEUZE EN SEGMENTERING 27
CONCLUSIE 28
BIJLAGEN 30
VERKLARENDE WOORDENLIJST 32
LITERATUURLIJST 34

Inleiding en Achtergrond iederz iederz was tot 1 november 2010 DSW Stadspark, de gemeentelijke Dienst Sociale Werkvoorziening. Deze naam dekte de lading niet meer. DSW Stadspark is aan een

Related Documents