Essay on Kabanata I Mga Pamamaraan Sa Pagpapanatili Ng Laundry Shops

1280 Words Dec 2nd, 2015 6 Pages
KABANATA I
1.1 Panimula ng Pananaliksik
Sa kasaysayan ng ating panahon noon, ang Laundry Shops ay ang pinagkakakitaan ng mga taong nagbabakasakaling makalikom ng pera at lumago ang kanilang negosyo sa paraang pagtulong sa mga walang oras na makagpaglaba dahil sa kanya-kanyang mga trabaho. Ito ang tanging paraan ng ibang mamayang Pilipino upang ang kanilang maruming damit ay maging malinis, kaya naman ito ay pumatok sa ating bansa.
Noong wala pang washing machine, ang paraang paglalaba ay ang paggamit lamang ng kamay kung kaya't ito'y mahirap at nakakapagod gawin. Ngunit ng lumipas ang mga panahon at ngayon'g naging moderno na, nagkaroon ng mga washing machine na siyang nagsisilbi at nagpapadali sa paglalaba dahil dito, nakilala ng
…show more content…
Nakakatulong din ito sa mga negosyanteng ang hanap lang naman ay makalikom ng kita sa negosyong ito. Sa pagpapatakbo ng Laundry Shops na ito dapat isaalang alang ang mga pamamaraan na makakatulong upang lumago ang pangkabuhayang ito. Kaya isinagawa ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito na pinamagatang “Mga Pamamaraan sa Pagpapanatili ng Laundry Shop”, ay dahil nais ng mga mananaliksik na malaman ang mga kahalagahan ng kabuhayang ito. At ang maganda't di-magandang naidudulot sa mga kostumer pati na rin sa mga nagnenegosyo nito at balak magtayo ng sariling laundry shop.
Masasabi nga natin na mayroong magaganda at di-magagandang naidudulot ang pagpapatayo ng laundry shops datapwa't napapamadali nito ang bawat gawain ng mga mamamayang Pilipino sa ating Bansa.

1.2 Paglalahad ng Suliranin
Lahat ng mga negosyante ay dumadaan sa pagsubok kung paano ito masisimulan at mapapanatiling katangkitangkilik sa masa. Narito ang mga suliraning nais nating mabigyang kasagutan:
1. Demographic Profile ng Tindahan · Tagal ng Operasyon
2. Sino ang kadalasang kustomer ng mga Laundry Shops?
3. Mga paraan para mapanatiling makuha ng kustomer.
4. Naabot ba ng mga Laundry Shops ang kanilang kota?
5. Hanggang kailan tumatagal ang ganitong negosyo lalo't ngayon ay marami na sa atin ang mayroong washing machine sa kani-kanilang bahay?
6. Anu-ano ang dapat iwasan sa pagtatayo ng isang laundry shop?
7. Anu-ano ang mga dahilan ng pagkalugi sa Laundry shops?
8.

Related Documents