Internationel Economic Essay

687 Words Jan 13th, 2014 3 Pages
Virksomheds økonomi, aflevering 5
LEGO Koncernen
1.1
LEGO er i solid fremgang, med en forbedring på halvanden milliard. Fremgangen skyldes bl.a. væksten på de nye markeder i udelandet. Især de amerikanske forbruger er meget begejstret for Lego. I øjeblikket er der en trend, ved at købe kvalitets og langvarige produkter, med en vedvarende værdi, hvis man altså kan stole på kvaliteten og værdien. Derudover har Lego også haft problemer med de store detailhandlere i udelandene, hvor de har et fremragende samarbejde nu. Også sygefravær og ulykke frekvensen er faldet, da LEGO har haft fokus på at skabe en tryg kultur omkring Lego som arbejdsplads.
1.2
LEGO koncernen vil tjene på divisionen Lego education, som er Lego man bruger til
…show more content…
Strategien er fortsat at satse på markedsføring og udvidelse af butiksnettet i de kommende år. Udviklingen på det danske marked er understøttet af regeringens forslag om fradrag for boligforbedring, med henblik på at sætte gang i beskæftigelsen inden for håndværksfagene. I Sverige er der et tilsvarende initiativ, som har medført større vækst og beskæftigelse.
1.2
Flügger A/S for deres råvare til produktionen fra forskellige markeder, men det fremgår ikke i nogen af artiklerne, hvem Flügger A/S har som leverandører. Det fremgår heller ikke, om der kræves sjældne råvare eller halvfabrikater til produktionen, som kunne resultere i en afhængighed af specielle leverandører. Derfor er leverandørenes forhandlingsstyrke meget lille, da de er nemme at skifte ud, og at Flügger ikke har denne afhængighed til en speciel producent.
Flügger A/S kunder er byggebranchen, som har en stor forhandlingsstyrke, da det er kunder som Flügger ikke vil af med, og at den gældende virksomhed i byggebranchen, hurtigt kan finde anden leverandør som Sadolin eller Dyrup. Derudover er de private forbrugere også kunder, de private har en mindre forhandlingsstyrke, da der på forhånd allerede er lagt pris osv. For de forskellige produkter. Altså, der er ikke så meget at forhandle om.
Flügger A/S har ikke mange substituerende produkter. Malerpensler osv. Er noget af det eneste som Flügger sælger ved siden af Malling

Related Documents