Essay on IND Holds Formulating

8554 Words Dec 16th, 2010 35 Pages
Indholdsfortegnelse
Executive Summary 1
Indledning og problemformulering 2
Afgrænsning 3
Metode 3
Kildekritik 3
Virksomhedsbeskrivelse 4 Intern situationsanalyse 5 Regnskabsanalyse 5 Værdikædeanalyse 8 Rynkebys nuværende vækststrategi 12 Ekstern analyse 13 Det tyske marked for økologi 13 Pest-analyse – det tyske marked generelt 14 Markedsanalyse 17 Delkonklusion - Porters Five Forces 20 Segmentering af konsumentmarkedet 21
Opsamling i SWOT 25 Intern situation 25 Ekstern situation 25
Målsætning 26 Overordnet/operativt mål 26
Forslag til markedsføringsstrategi 26 Konkurrencestrategi: 26 Vækststrategi 27 Prissætningsstrategi 27 Promotionstrategi 28 Distributionsstrategi 28 Delkonklusion 29
…show more content…
Gennem de sidste 20 år har Rynkeby opnået en position som Nordens største producent af juice og saft. Væksten har ikke været organisk, men er i høj grad sket via fusioner og opkøb.
Rynkebys hovedforretningsområde er udvikling, produktion samt salg af frugtbaserede drikkevarer. Varerne afsættes primært i Danmark, Sverige og det øvrige Norden. Rynkeby har en målsætning om at forøge omsætningen, og det må bl.a. gerne ske via ekspansion på ny markeder
Rynkeby har en vision, der lyder således ”Med Rynkeby får du frisk, sund og god dag”. Som den står skrevet her, er den ikke særlig tydelig, hvorfor Rynkeby også har uddybet, hvad de mener med ”frisk”, ”sund” og ”god dag”.

Intern situationsanalyse

Regnskabsanalyse

Rentabilitet

Rentabilitet | 2006 | 2007 | 2008 | ∆% | AG (%) | 9,0 | 9,8 | 5,6 | -37,8 | OG (%) | 4,9 | 5,5 | 2,6 | -46,9 | AOH | 1,77 | 1,58 | 1,94 | 9,4 | EF (%) | 9,6 | 11,1 | 6,2 | -35,4 | FF (%) | 4,6 | 3,3 | 3,3 | -28,0 |

Afkastningsgrad
Rynkebys AG falder med 38 % fra 2006 til 2008, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det betyder at aktionærernes investering bliver dårligere forrentet. Sammenlignet med markedsrenten ligger AG dog på et acceptabelt niveau i både 2006 og 2007, hvorimod den i 2008 falder til nogenlunde samme niveau som markedsrenten.

Overskudsgrad OG falder med 47 % fra 2006-2008, hvilket betyder at Rynkebys evne til at skabe overskud af omsætningen bliver svært

Related Documents