Essay on Ethiek

7089 Words 29 Pages
|

Domein Bewegen en Educatie

Samenhang tussen ambush marketing en ethiek.

Thomas Bonhof, S1025579
VOE-code: HSS3AFS2-SV4-2
Scriptie opleiding Sportmanagement (S&B)

Bobby Perrels
Heerde, 6 juni 2014
Studiejaar 2013-2014 voorwoord U hebt op dit moment mijn afstudeerscriptie ter afronding van de studie Sport and Management in handen. In deze scriptie wordt mijn literatuuronderzoek naar de samenhang tussen ambush marketing en ethiek beschreven.
Ik wil dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleider bedanken. Mijn begeleider van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, docent Bobby Perrels voor zijn sturing tijdens het schrijven van deze scriptie. Door hem
…show more content…
Er wordt gesproken van associatie ambush marketing wanneer een ambusher zich opzettelijk wil associëren met een sportevenement, waarvoor zij geen rechten hebben. Daarnaast bestaat er binnendring ambush marketing, dit is een vorm waarbij de ambusher meelift met de goodwill, reputatie en populariteit rondom het sportevenement, om zo aandacht te genereren voor het eigen merk of product. In tegenstelling tot associatie ambush marketing wordt er bij deze vorm niet gesuggereerd dat er een officiële connectie is met het sportevenement.
In de literatuur zijn er veel meningsverschillen of ambush marketing wel ethisch verantwoord is. De ethische vragen leveren vaak tegengestelde antwoorden op. Dat heeft te maken met de verschillende denksystemen, die gehanteerd worden bij ethische vraagstukken. Om hier een goed antwoord op te krijgen moet de regelgeving rondom ambush marketing duidelijker worden. Hierbij moet er rekening gehouden worden met alle belanghebbende van het sportevenement. Daarbij dienen de regels kenbaar en duidelijk te zijn. Er wordt een evenwichtige belangenafweging gewaarborgd, als associatie ambush marketing voor ambushers een illegale marketing strategie wordt en binnendring ambush marketing juridisch geoorloofd is. Op deze manier wordt er veel kracht uit geoefend op de officiële sponsoren, zonder dat zij er onder lijden. Daarnaast blijven er kansen voor de ambush marketeers, maar dan wel op een ethischere manier, dan nu vaak gehanteerd

Related Documents