Essay About Pagpapalit

Register to read the introduction… Malakas talaga siyang uminom,sampong bote ay agad niyang naubos nang ganoon na lamang.) …show more content…
Kagabi’y talaga siyang uminom,sampung bote ay agad niyang naubos nang ganoon na lamang.)
Paglumanay o Eupemismo- paggamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan ng orihinal na salita.
(Hal. Magkakaroon rin lamang siya ng ibang babae(kabit) ay bakit sa isa pang may mababa ang lipad(prostityut/puta).
15.Retorikal na Tanong- isang uri ng pagpapahayag na hindi naman talaga kailangan ng sagot kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ang mensahe.(hal. Magagawa kaya ng isang ina na magmaramot sa isang anak na nagugutom,may sakit at nagmamakaawa?
16.Pagsusukdol o klaymaks- paghahanay ng mga pangyayaring may pagpapataas na tinig,sitwasyon o antas. (Hal. Mabilis na humupa ang hangin,napawi ang malakas na ulan,muling sumilay ang liwanag ng araw ng araw na nagbabadya ng panibagong pag-asa!
17.Antiklaymaks- ito naman ang kabaliktaran ng klaymaks. ( Hal. Noon, ang bulwagag iyon ay puno ng mga nakakagulong tagahanga,hanggang sa unti-unting nabawasan ang mga nanonood,padalang nang padalang ang mga pumapalakpak at ngay’y maging mga bulong ay waring sigaw sa kanyang

Related Documents