Effect of Qualifying Exam Essay

4202 Words Oct 8th, 2013 17 Pages
Persepsyon sa Qualifying Exam ng 2nd Year Internal Auditing Students ng Far Eastern University sa taong 2013-2014

Sulating Pananaliksik
Na Iniharap kay Prof. Bernadette Angat
Fakulti ng Tanggapan ng Larangan ng Filipino
Far Eastern University

Bilang Bahaging Pangangailangan sa
Filipino 2 –Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Unang Semester, 2013-2014

Ipinasa nina:
Princess Abigail C. Eslava
Camille Anne P. Galido
Mark Julius T. Geronimo
IA Ymer T. Hermo
Patricia Anne S. Japson
Vincent Johnvic S. Manalo
Arianne Joy R. Mencias
Merry Vic C. Molina
Carmina O. Nepomuceno
Pasasalamat

Abstrak

Talaan ng mga Nilalaman
Pasasalamat
Abstrak
Kabanata 1 – Ang Suliranin o Saligan Nito Introduksyon – Kaligiran
…show more content…
Ang qualifying exam na ito ay nagsisilbing sukatan ng intelektwal na kaalaman at kabihasaan ng mga estudyante ng Internal Auditing sa aosgnaturang Accounting. Ayon sa bagong polisiya ng Institute of Accounts, Business and Finance(IABF) ng FEU, ang mga mag-aaral ng Internal Auditing na nasa 2nd year ay kinakailangang maipasa ang nasabing pagsusulit upang makutuntong sa ikalawang semestre. Kung hindi man nila maipasa ito, kinakailangan na nilang lumipat ng ibang kurso o di kaya ay lumipat ng ibang unibersidad at doon ipagpatuloy ang pagkuha ng Acoountancy. Ang 2nd year Internal Auditing students ay iba’t iba ang naging reaksyon tungkol sa qualifying exam. May mga ilang estudyante na pinanghinaan na kaagad ng loob, kaya sinuko na nila ang pagkuha ng Fundametals of Accounting II at tuluyan ng lumipat ng ibang kurso. Ang iba naman ay ipinagpatuloy pa rin ang kurso kahit na wala silang kasiguraduhan kung maipapasa nila ito o hindi, sapagkat may balak naman silang lumipat ng ibang unibersidad at doon ipagpatuloy ang nasabing kurso. Sa kabilang

Related Documents