Earth Day Essay

1196 Words May 27th, 2012 5 Pages
Problemele sociale ale României de azi * Istoria României are ca moment fondator anul 1989, cînd puterea mondială existentă se prăbușește pentru a da naștere unei noi lumi, unei noi ordini mondiale, în care bipolaritatea puterii din perioada Războiului Rece este înlocuită cu dominația unei singure puteri SUA. Dizolvarea URSS are o influență decisivă asupra țările est-europene, ca România, care renunță la sistemul comunist și se îndreaptă spre înfăptuirea reformelor democratice. * Multiple probleme sociale nu sunt luate în seamă de cei de la conducerea țării care s-au perindat după 1989, şi nu sunt nici pe departe nici în prezent rezolvate, iar între timp altele la fel de grave apar şi afectează din ce în ce mai mult viaţa …show more content…
* Îmbătrînirea populației
La mijlocul acestui secol, România se va confrunta cu un procent de peste 30% de persoane în vârstă de peste 65 de ani.
Marea majoritate a acestor persoane în vârstă şi singure sunt de gen femenin şi se găsesc în mediul rural. * Remunerarea muncii şi veniturile familiilor
Date statistice oficiale confirmă că în prezent veniturile medii ale unei familii în România reprezintă mai puţin de un sfert din media veniturilor unei familii dintre ţările membre mai vechi ale UE.
Din acest punct de vedere Administraţiei guvernamentale îi revine obligaţia de a rezolva cât mai rapid şi eficient fenomenul distribuţiei veniturilor populaţiei, direcţionând cu prioritate aceste venituri în funcţie de calificare, gradul de experienţă, eficienţa muncii dar şi în funcţie de numărul copiilor într-o familie. * Pe această cale s-ar putea crea multiple avantaje pe termen lung pentru întreaga societate, printre care:

- asigurarea unor condiţii de stimulare a dorinţei familiilor dea avea copii (creindu-se condiţii civilizate de creştere şi educaţiea noilor generaţii),

- creerea condiţiilor pentru asigurarea forţei de muncă necesară pentru dezvoltarea viitoare a economiei naţionale,

- creerea condiţiilor de participare a forţei de muncă la asigurarea fondurilor sociale, pentru acoperirea necesarului destinat pensilor de toate felurile şi în special pentru cele de

Related Documents