Dota Addiction Essay

683 Words Feb 18th, 2016 3 Pages
Ang Alamat ng Bubuyog
Sa Sitio Iyog, nakatira ang isang binatang nagngangalang Buboy. Siya ay magiliw at mahilig makisalamuha at makipagkwentuhan sa lahhat ng kanyang mga ka sitio.
Buboy: narinig niyo na ba ang balita?
Leon: Ha? Ano na nnaamang balita iyan Buboy?
Buboy: ninakaw raw ang pinakamatamis na pakain ng prinsesa.
Rosa: totoo ba iyan Buboy? Baka gaya lang din iyan ng ibanng balita mo? Mga balitang kutsero.
Buboy: bahala kayo kung ayaw nyong maniwala, basta ako hahanapin ko iyon. Ang balitang ninakaw ang pinakamatamis nna pakain ng prinsesa ay ibinalita ni Buboy sa lahat ngg ka-sitio niya. Isang umaga habang nagliliwaliw si Buboy nadaanan nya ang isang bahay at may narinig siyaang nag-uusap sa loob nito.
Jose: ano iyang
…show more content…
Buboy: mas malinaw pa sa tubig lawa ng Tinago ang nainig ko. Kinain niyo ang pinakamatamis na pagkain ng mahal na prinsesa.
Nagmaka-awa ang dalawa ngunit nagtengang kawali lamang ang mahal na prinsesa. Buo na ang kanyaang disesyon at din a ito mababali pa kaya inutusan niya mga kawal na ipatapon sa pinakamalalim na bangin ang dalawa.
Jose: ikaw Buboy ng Iyog, isinusumpa kita sa ngalan ng aking kamatayan! Ikaw ay patuloy na magkakalat ng mga walang kwentang balita sa buong buay mo!
Ikay: pagsisisihan mo ito Buboy ng Iyog! Buboy ng Iyog! Kasabay ng binitawan nilang salita, sila ay naglaho na parang bula. Matapos ang nangyari, si Buboy ay umuwi sa kaniyang bahay at may nakit siyang isang likido na nakasilid sa isang napakagandang lalagyan na waring maharlika lamang ang dapat magmay-ari nito. Binuksan niya ito at tinikman. Nagulat siya dahil ang nasa loob ng lalagyan na iyon ay walang sintamis at di pa siya nakakatikim nito sa tanang buhay niiya. Sa sobrang takot, kinuha ito, ibinalot at isinabit sa puno. Binantayan niya ito nang maigi at baat taong dumaraan sa punong pinagsabitan niya ang mga katagang “Sina Jose at Ikay ang kumuha ng pinakamatamis na pgkain ng mahal na prinsesa” upang wag siyang pagbintangan o paghinalaan pa ng mga taga Sitio Iyog at hindi na mapaparusahan pa ng mahal na prinsesa. Dahil sa mga katagang lagi niyang binabanggit, ay unti-unting nagbabago anng kanyang

Related Documents