Ddaa Essay

5003 Words Aug 23rd, 2012 21 Pages
Inhoudsopgave Management samenvatting 4 Inleiding 5 1. Integrale case 6 2. Handel in vliegtuigonderdelen voor historische vliegtuigen 8 3. Vervaardiging van standaardonderdelen voor hobbyclubs 10 4. Restauratie van historische vliegtuigen 13 5. Reparatie van historische vliegtuigen 15 6. Verhuur van historische vliegtuigen 17 7. organisatie van evenementen 18

Management samenvatting
De administratieve organisatie van DDAA DUTCH AIR AFFAIRS BV wordt in dit rapport in kaart gebracht. DDAA is een middelgrote onderneming die commerciële activiteiten op het gebied van historische vliegtuigen ontplooit. Het bedrijf bestaat uit zeven verschillende businessunits, waarvan er zes geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Met
…show more content…
De attentiepunten die nader worden belicht, betreffen de af te sluiten contracten en de dure lasrobots en assemblagemallen.

DDAA 4 verzorgt de restauratie van historische vliegtuigen. De attentiepunten die nader zijn toegelicht zijn dat ze niet werken met prijsindexclausules voor materialen en lonen en verschuivingsgevaar. Het advies is om wel te gaan werken met prijsindexclausules en om in het tijdsregistratiesysteem de verschillende orders op te nemen.

DDAA 5 verzorgt de reparatie van historische vliegtuigen. De attentiepunten die nader zijn toegelicht zijn de garantieverplichting en functiescheiding. Ons advies is om een voorziening op te nemen voor de garantieverplichtingen en om door middel van het vier-ogen principe, ontvangst- en afgifte bonnen en het aanstellen van verschillende functies voor verschillende taken functiescheiding te creëren.

DDAA 6 verhuurt historische vliegtuigen, de belangrijkste risico’s die hier bij komen kijken zijn afwijkende prijzen en schade door derden. Het risico van afwijkende prijzen kan beperkt worden door het hanteren van een vaste prijzentabel en een controle door de directie. De kosten van schade door derden kunnen worden ondervangen door verzekeringen.

DDAA7 organiseert evenementen met historische vliegtuigen. De attentiepunten die daarbij belangrijk zijn, zijn kortingen bij de kaartverkoop en de verkoop

Related Documents