Brd - Acitivitate Creditare Essay

4540 Words Jun 17th, 2011 19 Pages
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE, RM. VÂLCEA
SPECIALIZAREA: FINANŢE-BĂNCI

TITLU PROIECT

ACTIVITATEA DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE ÎN CADRUL
BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STUDENT

RM. VÂLCEA
-2011-

CUPRINS

INTRODUCERE.................................................................................................3

CAPITOLUL I - BRD-Groupe Société Générale prezentare generală.
1. Distribuţie, produse şi pieţe ..............................................................................6
2. Operaţiuni, service post-vânzare ......................................................................6
3. Strategie, dezvoltare şi reţea
…show more content…
Pe de altă parte, orice bancă îşi asumă, într-o oarecare masură, riscuri atunci când acordă credite şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile. Oricare ar fi însă nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism. Directiva europeană vizează atât o uniformizare la nivel european, dar şi o mai bună protecţie a consumatorilor. Astfel, furnizorii de credit care promovează o anumită rată a dobânzii trebuie să ofere informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de credit (suma maximă, taxe, rata de dobândă anuală). Mai mult, consumatorii europeni vor trebui să primească, înainte de semnarea unui contract de credit, un formular standard care să conţină informaţiile esenţiale pentru creditele de consum din toate statele UE, cu informaţii şi cifre cheie, de la rata dobânzii, la comisioane şi necesitatea unei asigurări. De asemenea, rata dobânzii anuale efective (DAE) va fi calculată dupa o metodă unică în intreagă UE. Este vorba de rata medie a dobânzii platită pe an din credit, exprimată în procente şi calculată în funcţie de durata creditului. Acest lucru ii va permite consumatorului să compare cu usurinţă costurile diferitelor tipuri de credit. Mi-am ales această temă întrucât consider că este foarte util să cunoşti

Related Documents