Boekverslag Multatuli Essay

3514 Words Sep 27th, 2013 15 Pages
Jesse Faber
V6C

Titelbeschrijving

Harry Mulisch, Ontdekking van de hemel, de bezige bij Amsterdam, 1e druk 1992 , 901 bladzijden
De eerste reactie achteraf.

|niet |een beetje|Erg|
Spannend||x||
Meeslepend| | |x|
Ontroerend|| x||
Grappig|x| | |
Realistisch| |x||
Fantasierijk|| | x|
Interessant|| |x|
Origineel| | |x|
Goed te begrijpen| |x||
Optimistisch|| x| |
Goed geschreven| || x| · Dit werk heeft mij aan het denken gezet. nee/ ja over. Alle aspecten van het leven, omdat het een combinatie is van: religie, vriendschap, historie
· Dit werk spreekt mij wel/niet aan, omdat het een goed verhaal is met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen en prachtige dialogen.

Zes aandachtspunten
1
…show more content…
Daarom willen de engelen de tien geboden terug halen naar de hemel, om het verbond met de mens te beindigen.
3 Aandachtspunt: De vriendschap tussen Onno en Max Reden van mijn keuze: Om te beginnen heb ik al een fascinatie voor de levenstijl van Max, hier tegenover staat de levenstijl van Onno. Het leuke van vriendschap vind ik het intellectuele steekspel wanneer ze met elkaar praten. Hierin slaan ze elkaar om de oren met historische en religeuse feiten en idëen.

4 Aandachtspunt: De Personages uit het boek:
Reden van mijn keuze:
Ik wil het over de personages hebben, omdat Quinten speciaal mijn aandacht getrokken heeft. Je merkt dat Quinten een speciaal kind is, aller eerst in hoe hij zich gedraagt als hij nog thuis woont. Hij heef buitegewone intresses voor een kind van zijn leeftijd. Later, omat hij in z'n eentje op jonge leeftijd op zoek gaat naar zijn vader. Daarnaast heeft hij buitengewone dromen en obsessies.

5 Aandachtspunt: De Het totale boek van het boek.
Reden van mijn keuze:
Ik wil toch een aandachtspunt gebruiken om aan tegen hoe mooi ik het boek vond. Tijdens het lezen van het boek, werd ik geraakt door het boek, door de prachtige verschijdenheid van onderwerpen. Ik vind het niet alleen een vermakelijk verhaal, ik vind het veel meer dan dat. Ik vind het een een verzamel werk van verschillende historische en religieuse onderwerpen die mij intrigeren. Dit in combinatie met het eloquente taalgebruik maakt

Related Documents