Biologi Essay

1361 Words Sep 2nd, 2014 6 Pages
Søens økosystem i danske søer

I Danmark har vi 2760 søer, hvor landskab og natur spiller en stor rolle. Men de mange søer er ofte forgiftet med eller vankvaliteten er dårlig, som er forårsaget af fx blå-grønne alger, planteplankton eller for mange næringsstoffer i vandet. Derudover er fiskebestanden for stor af fredfisk, og som kan danne en dårlig fødekæde i søen.

Hvad gør næringsstoffer egentlig ved søen?
Selvom man siger at en næringsrig sø er er en økologisk sø, kan der også være nogle undtagelser. Det er ikke altid godt med en næringsrig sø, da det ofte er for mange næringsstoffer, og derved ryger hele søen ind i ond cirkel, som er svær at komme ud af. Vi mennesker kan dog gøre en stor forskel, for at søen kommer ud af
…show more content…
Økosystemet
Når man snakker om et hav, vandløb eller i denne anledning en sø, kommer man automatisk om et økosystem, da søen er et stort økosystem. Et økosystem er et afgrænset område i naturen, hvor der et samarbejde mellem de levende organismer og dets omgivende miljø. Biotoper, spiller også en stor rolle i et økosystem. Når man snakker om biotoper snakker man, om de ydre vilkår, så som Jordbund, klima osv. En biotop er også en rumligt afgrænset, og mindre enhed af økosystemet, og er derfor meget betydelig for vores økosystem.
Økosystemet har nogle biotiske faktorer og abiotiske faktorer. De Biotiske faktorer er den konkurrencen og græsningen der i mellem de levende organismer, men man kan også sige at det er de levende organismers indflydelse på hinanden. De abiotiske faktorer er derimod de fysiske og kemiske, som kan variere i det omgivende miljø. Der kan fx være forskelle i temperaturen, i lyset, fugtighed osv. Det vigtigste af alt når vi snakker om de abiotiske faktorer er, at de ikke levende organismer, hvor de biotiske forhold er om de levende organismer. De levende organismer og dets omgivelser er dog afhængige af hinanden, og derved kombinere de hinanden godt. For som sagt er de afhængige af hinanden. For de abiotiske faktorer som nitrat og Fosfat, har nemlig stor

Related Documents