Ang Mas Pasyenteng May Malalang Sakit?

Decent Essays
Register to read the introduction… Pumili lamang ng isa. 1. Gaano kaepektibo ang mga makabagong teknolohiya sa panggagamot ng mga pasyenteng may malalang sakit? a. Napakaepektibo. b. Hindi masayadong epektibo. c. Hindi epektibo. 2. Alin ang mas epektibong panggamot sa mga pasyenteng may malalang sakit? a. Paggamit ng makabagong teknolohiya. b. Paggamit ng iba pang alternatibo 3. Ano ang maaaring dahilan ng pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya sa larangan ng medisina? a. Paglaganap ng napakaraming sakit sa bansa. b. Kompetensya sa ibang bansa. c. Para sa mabilis na pag-unlad at paggaling ng mga pasyente. 4. Alin ang mas gugustuhin mo kung sakaling isa kang pasyente?
a. Magpagaling gamit ang makabagong teknolohiya.
b. Magpagaling gamit ang alternatibong paraan ng panggagamot.. 5. Paano maihahalintulad ang pamamaraan ng panggagamot noon sa ngayon?
a. Higit na mas madali, mas ligtas at mas epektibo ang pamamaraan ng panggagamot noon kaysa ngayon.
b. Higit na mas madali, mas ligtas at mas epektibo ang pamamaraan ng panggagamot ngayon kaysa noon.
c. Pareho
…show more content…
But my most importantly skill is if it can be learned, then I will learn it.
Interests: I love badminton, chess, surfing the internet, drawing, writing, reading various magazines, dictionaries and books, and watching Korean dramas and foreign movies. I spend my extra time in reading, and learning Korean languages, cultures and traditions. Personal Information: Age: 17 Birthday: July 27, 1993 Birthplace: Naga City Height: 5”1 Weight: 88 lbs. Civil Status: Single Citizenship: Filipino Religion: Roman Catholic Mother: Janet S.

Related Documents