Airforce Essay

3279 Words Mar 26th, 2013 14 Pages
01/03/2013

MIKROBIOLOGI
BIOTEKNOLOGI A MULIGHED ’A’ KARAKTER 7-12

Mahdi Al-Dhahiri, Mathias Pius og Hadi Horani 2.e Cphwest HTX

Identifikation af Bakterier Mahdi, Hadi, Mathias

Mikrobiologi Bioteknologi

01-03-2012 CPH WEST

FORMÅL
Øvelsen har 2 formål: 1) Identifikation af 6 forskellige bakterier. 2) Bestemmelse af resistensmønster (følsomhedsbestemmelse) for 2 af de identificerede bakterier.

RESULTATER
Se vedlagte bilag.    Skema 1: Identifikation af bakterier (bilag 1) Skema 2: Trinvis identifikation af en bakterie (bilag 2) Skema 3: Resistensbestemmelse 2 (bilag 3)

Side 1 af 14

Identifikation af Bakterier Mahdi, Hadi, Mathias

Mikrobiologi Bioteknologi

01-03-2012 CPH WEST

DATABEHANDLING BESKRIV
…show more content…
Katalasetest: Negativ
• Der var ingen synlige bobler under katalasetesten, hvilket betyder at bakterien er katalase-negativ.

Lejring: Kæde
• Vi kunne se igennem et mikroshop, se at lejring var i kæde.

β-hæmolytisk: Negativ
• Ingen opklaring af blodagaren omkring kolonierne betød at bakterien ikke var β-hæmolytisk.

α-hæmolytisk: Negativ
• Bakterien blev også bestemt til at være α-hæmolytisk negativ, da der ikke sås nogen mørkfarvning af agaren.

Tellur: God vækst af sorte kolonier
• I tellur undersøgelsen, at der var god vækst af sorte kolonier, og derfor er den positiv og har navnet Enterococcus faecalis.

Konklusion: E. faecalis
• Bakterie 2 får så navnet E. faecalis.

Side 3 af 14

Identifikation af Bakterier Mahdi, Hadi, Mathias

Mikrobiologi Bioteknologi

01-03-2012 CPH WEST

Bakterie 3 Gramfarvning: Negativ
• Vi fik oplyst, at bakterie 3 var gram negativ.

Form: Stave
• Ud fra mikroshopet, kunne vi se at den havde en stave-form.

Vækst på blå plade observeret
• Vi observerede at der var vækst på den blå plade.

Laktose: Positiv
• Ud fra laktose undersøgelsen, kunne vi aflæse at kolonierne blev gulpigmenterede.

PGUA: Negativ
• Vi aflæste at der var hvide kolonier uden gul agar, på PGUApladen og det betyder at den er negativ.

Forgæring: CBO A.1. / API
• Ud fra Enterobacteriaceae skemaet, og en del undersøgelser kom vi frem til at bakterien er en klebsiella pneunoniae.

Konklusion: Klebsiella

Related Documents